+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek: j T. Molenaar, Leede 18, Rotterdam-Z.

ƒ. V. te M. schrijft: „In „Daniël" no. 5 worden enkele feiten genoemd betrekking hebbende op de sabbathsheiliging onzer voorvaderen, die toch wel zeer vreemd aandoen.

B.v. wordt va.n ds. Willem Teellinck vermeld, dat hij er geen bezwaar tegen

had, dat in noodgevallen de oogst op zondag binnengehaald werd en er zelfs inkopen gedaan werden. Ook wordt in dit nummer een vraag besproken over Calvijn, met betrekking tot balspel en zeilen op zondag.

We komen er erg gemakkelijk vanaf door te zeggen, dat dit niet mag, doch hoe moet het dan met het steeds weer ten voorbeeld stellen van de mannen der „Nadere Reformatie" en de Hervormers, op kansel en vereniging, waarvan we altijd geleerd zijn, dat zij ook uiterlijk nauw volgens de geboden des Heeren leefden? "

Antwoord: Wat uw opmerking over Teellinck betreft zou ik de nadruk willen leggen op het woord „noodgevallen." Met een enkel voorbeeld wil ik trachten duidelijk te maken, dat Teellinck nog geen ongelijk behoefde te hebben. David verkeerde in moeilijke omstandigheden. Hij vluchtte voor Saul en kwam te Nob bij de priester Achimelech. Daar vroeg hij om vijf broden. Achimelech kon hem er niet aan helpen en gaf hem de toonbroden, die het hem niet geoorloofd was te eten, noch ook hen die met hem waren, maar de priesters alleen. De Heere Jezus heeft zijn afkeuring daar niet over uitgesproken, integendeel. Hij heeft Zich op de handelwijze van David beroepen. Lees slechts Matth. 12. Nog een voorbeeld. U zult kunnen weten, dat op zondag, volgende op de capitulatie van Duitsland in het jaar 1945, vele daartoe aangewezen winkels voorzien waren van Zweeds brood en kaken. Wat deden de winkeliers en wat deed de uitgehongerde bevolking? Bleven de winkels gesloten van die winkeliers, die het altijd zo nauw namen met de zondagsheiliging? Wat deed het volk dat het altijd opnam voor de heiliging van de dag des Heeren? We weten het! Hier was het een noodgeval en ieder haastte zich om op die dag voor het gezin brood te halen, opdat de dreigende dood nog niet meer slachtoffers zou maken.

Wat Calvijn betreft, die zaak ligt voor mij moeilijker. Hier is geen noodzaak. Wat de drijfveer bij Calvijn is geweest, weet ik niet. Ik zou willen opmerken, als het waar is, wat van Calvijn gezegd wordt, dat hij op zondag het zeilen beoefende dat hij het dan te ruim heeft genomen met de Christelijke vrijheid.

In verband met overvloed van kopie, hopen wij de volgende maal weer een verantwoording te plaatsen van aangebrachte abonnees.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.