+ Meer informatie

Maria-devotie

2 minuten leestijd

(SLOT)

Hoewel Rome ontkent, dat Maria vrijwel in gelijke mate vereerd wordt als Christus, spreekt een uitlatingvan een zekere kardinaal Gibbon voor zichzelf, als hij zegt:

„Jezus en Maria vinden we tezamen in de stal, tezamen in Egypte, tezamen in Nazareth, tezamen in de tempel, tezamen op de Calvarieberg. Wij vinden hun namen naast elkaar in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in die der Vaders van Nicea. Daarom is het passend, dat beiden een plaats vinden in ons hart en beider namen tezamen van onze lippen vloeien."

We zien dus tot welk een hoogte de verering van Maria in de Roomse Kerk gestegen is. Het één moest noodzakelijk uit het andere voortvloeien. En waar zal het einde zijn ?

En hoe is het in de Kerk der Reformatie?

Elk jaar wordt in de Adventsprediking het wonder van Christus' genade, aan Maria geschonken, herdacht. Het werk Gods aan Maria wordt geroemd, en niet Maria zelf. Zij stelde zichzelf ook niet in het middelpunt, toen zij in Lucas 2 : 46 zong: Mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker." Haar lofzang is een ootmoedige blijde verkondiging van Gods genade, die al het grote en machtige in de wereld voorbijging, om haar in haar lage staat aan te zien.

Geen roem in zichzelf, maar „die roemt, roeme in de Heere." In deze leer is Maria ons voorgegaan .

Wij, Protestanten hebben er echter voor te waken, dat wij Maria, uit reactie voor Roomse overdrijving, niet omlaag halen. We zijn zo gemakkelijk geneigd, zonden en karakterfouten van haar op te sporen. We zijn echter eerbied verschuldigd ten aanzien van Maria, en hebben te bedenken, dat aan haar een eer is geschonken, die aan geen ander schepsel is te beurt gevallen.

J. v. HOORN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.