+ Meer informatie

„Kan iemand die nooit van God gehoord heeft, toch zalig worden?"

4 minuten leestijd

Het geloof is uit het gehoor. Daarom luisteren we naar en lezen we in Gods woord. Maar kan iemand die nooit van God en de Bijbel gehoord heeft, ook zalig worden? Want, denken we misschien, anders is God onrechtvaardigten opzichte van "heidenen". Maar als de "heidenen" ons echt ter harte gaan, brengen we ze het Woord!

Laatst op een zondag hadden we een discussie over de bekering van de mens. We zaten met de vraag of je ook zonder Bijbel of Gods Woord bekeerd kan worden. Want mensen die nu in oerwouden wonen en nooit van Gods Woordt gehoord hebben, dan zouden die nooit tot Gods volk horen. Voor God is toch niets onmogelijk?

Tegenwoordig zijn er veel mensen die zeggen dat je langs verscheidene wegen gelukzalig kunt worden. Sommigen menen dat islamieten, boeddhisten en christenen allemaal een stukje van de waarheid hebben. En dat ze allemaal op hun manier zalig worden. Dat is echter absoluut niet waar. Omdat het Woord van God het zegt. En dat Woord is de waarheid. De Heere leert ons duidelijk in Zijn Woord dat „de zaligheid in geen Ander is, want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden" (Hand. 4:12). Door heel de Bijbel heen wordt het ons steeds duidelijk geleerd dat „er is één God en dat er ook is één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus" (1 Tim. 2:5). Zo zouden er nog veel meer schriftplaatsen genoemd kunnen worden.

Gaat heen...
Daarom is de verbreiding van het Woord van God ook zo Het geloof is uit het gehoor. Daarom luisteren we naar en lezen we in Gods woord. Maar kan iemand die nooit van God en de Bijbel gehoord heeft, ook zalig worden? Want, denken we misschien, anders is God onrechtvaardig ten opzichte van "heidenen". Maar als de "heidenen" ons echt ter harte gaan, brengen we ze het Woord! enorm belangrijk. De Heere Jezus heeft het Zelf aan Zijn discipelen, en daarmee aan heel Zijn Kerk van alle tijden en alle plaatsen, opgedragen: „Gaat heen in de gehele wereld predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben zal verdoemd worden" (Mark. 16:16,17). Het is nodig dat alle volken van de enige Naam ter zaligheid horen, want „hoe zullen ze in Hem geloven van Welke zij niet gehoord hebben?" (Rom. 10:14m).

God bindt ons
Het is waar dat voor God niets onmogelijk is. Maar Hij heeft Zelf ons in Zijn Woord bekend gemaakt dat er buiten het geloof in de Heere Jezus geen zaligheid is. En wij moeten ons houden aan wat de Heere ons in Zijn Woord leert. En Hij bindt ons aan de middelen die Hij ons geeft: Zijn Woord en de prediking ervan. Hij is inderdaad almachtig. En toch kunnen we uit Zijn Woord weten dat als Hij iemand tot bekering en geloof wil brengen. Hij dat doet door zo iemand met Zijn Woord in aanraking te brengen. Dan laat Hij een zendingsprediker daarnaartoe gaan. Zo opende de Heere onder de prediking van Paulus het hart van Lydia (Hand. 16:14). Soms worden de predikers in de gevangenis gezet en vindt er een aardbeving plaats opdat ook dan daar het Woord gepredikt zal worden en mensen tot bekering komen (Hand. 16:32). Het kan ook zijn dat de Heere iemand op een bijzondere wijze tot het Woord brengt. Denk maar aan Ruth, die door de leiding des Heeren bij het volk van Israël kwam. Dat kun je ook duidelijk lezen in Hand. 8. De kamerling las op de terugreis in het Woord (Jesaja). En de Heere zond Fihppus die hem het Woord verklaarde. Dat gebeurt nog. Soms brengt de Heere het Woord tot een mens. Soms brengt Hij een mens tot het Woord. Want de Heere wil naar Zijn welbehagen en volgens Zijn verkiezing door het Woord mensen brengen tot de zaligheid. „Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods" (Rom. 10:17).

Voorrecht en verantwoordelijkheid
Het is dan ook een groot voorrecht dat ons de Woorden Gods zijn gegeven. Daardoor weten we van de enige Naam ter zaligheid. Het legt ook een grote verantwoordelijkheid op ons. Want als dat Woord niet tot ons eeuwig voordeel zal zijn, dan zal het tot ons eeuwig oordeel zijn. En ook hebben wij de dure plicht het Woord door te geven. Omdat alleen door het Woord mensen de Heere en Zijn Christus kunnen leren kennen. Ons gebed mag wel steeds zijn of de Heere dan Zelf wil zorgen dat het Woord verder verbreid wordt. En ook of Hij Zelf door Zijn Geest het Woord tot bekering en geloof wil doen dienen. In ons eigen leven en in dat van anderen. Want alleen door een wonder Gods komen we in het Koninkrijk der genade.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.