+ Meer informatie

Voor biotechnologie jaarlijks 10 min. nodig

Werkgroep Strategie komt met advies

2 minuten leestijd

LEIDSCHENDAM - Op het gebied van de biotechnologie heeft Nederland zich binnen de Europese Gemeenschap een goede positie verworven. Om deze te behouden moet de overheid haar steun op dit terrein blijven voortzetten. Daarmee is een bedrag van ongeveer tien miljoen gulden per jaar gemoeid. Dit stelt de Werkgroep Strategie in haar vandaag verschenen advies aan de ministers Andriessen van economische zaken en Ritzen van onderwijs en wetenschappen.

Het Innovatiegericht Onderzoekprogramma Biotechnologie loopt op 28 mei af, maar de werkgroep is van mening dat dit in gewijzigde vorm moet worden voortgezet. De werkgroep beveelt onder meer de instelling aan van een Adviescollege voor de Biotechnologie, dat gezag heeft bij de betrokken departementen, onderzoekinstellingen en het bedrijfsleven.

80 miljard
Verder moet er een instituut voor biotechnologisch onderzoek en ontwikkeling komen. De werkgroep acht ook een nationaal programma voor het verstrekken van informatie aan de samenleving nodig. Er moet verder een commissie komen die advies gaat uitbrengen over de maatschappelijke en praktische aspecten van de biotechnologie.

De biotechnologie droeg vorig jaar 39 miljard gulden bij aan het nationaal inkomen. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied rechtvaardigen de verwachting dat deze bijdrage in het jaar 2000 rond de 80 miljard komt te liggen.

De regering heeft in de afgelopen negen jaar 54,9 miljoen gulden uitgegeven aan de stimulering van het onderzoek en de toepassing van biotechnologie. De universiteiten en onderzoekinstellingen droegen uit eigen middelen 65 miljoen gulden bij.

Hierdoor is het biotechnologisch onderzoek en de toepassing ervan bij het bedrijfsleven volgens de werkgroep goed op gang gekomen. De kansen en vooruitzichten zijn uitstekend. Het toepassingsgebied is breed: chemie, farmacie, voedings- en genotmiddelenindustrie, landbouw, veehouderij, tuinbouw, milieubeheer en apparatenbouw.

Onverantwoord

Gezien echter de groot opgezette en langlopende stimuleringsprogramma's van de omringende landen, de Verenigde Staten en Japan, zal ook de Nederlandse overheid biotechnologie als een van haar belangrijkste aandachtsgebieden voor stimulering moeten blijven beschouwen, zo meent de werkgroep: „Beëindiging van de rol van de overheid is op dit moment onverantwoord, vooral omdat er nog enkele knelpunten zijn".

Een daarvan is dat de onderzoeksen onderwijsinstellingen van topniveau nog niet goed van de grond komen. „Nederland zal een aantal internationaal erkende centres of excellence op het gebied van de biotechnologie moeten bezitten om te kunnen competeren voor goede studenten en personeel en voor financiële middelen uit fondsen van de Europese Gemeenschap", aldus de werkgroep in haar rapport.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.