+ Meer informatie

ONS BLAD

3 minuten leestijd

In het openingswoord van de ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op zaterdag 20 april jl. is er op gewezen, dat de mogelijkheid onder de ogen wordt gezien om ons blad wekelijks te doen verschijnen. Van verschillende kanten wordt telkens aandrang op de redactie uitgeoefend om van „Bewaar het Pand” een weekblad te maken. Dit kwam reeds meermalen op een vergadering van de redactie-commissie aan de orde. Ook in onze laatste vergadering was dit een punt van brede bespreking. Financiëel is de zaak nog niet helemaal rond. Bij wekelijkse verschijning zou er een nadelig saldo op de exploitatie zijn. Dat nadelig saldo is er nu ook, maar door de giften en de netto-opbrengst van de ontmoetingsdagen was het tot nu toe mogelijk zonder financiële tekorten te sluiten. We konden zelfs enige reserve kweken, maar die zou gauw verdwenen zijn, wanneer een wekelijkse uitgave niet zou aanslaan en het gevolg zou zijn, dat lezers hun abonnement op ons blad zouden opzeggen, bij voorbeeld uit financiële overwegingen. Want wekelijkse verschijning – we denken aan 48 maal per jaar – zou meebrengen, dat de abonnementsprijs moet worden verhoogd tot ƒ 20,– per jaar. De kosten worden jaarlijks aanzienlijk hoger, zodat feitelijk de prijs belangrijk hoger zou moeten zijn, maar als het enigszins mogelijk is willen we niet hoger gaan dan genoemd bedrag.

We achten het van belang te weten hoe onze lezers er over denken. Het kan zijn, dat een groot deel van hen de voorkeur geeft aan bestendiging van de bestaande situatie en dat slechts een klein deel graag ons blad wekelijks zou ontvangen. In dat geval is te voorzien, dat de hogere abonnementsprijs leidt tot het opzeggen van abonnementen en het verminderen van giften. Dan is het beter voorlopig op de bestaande voet voort te gaan. Wanneer onze lezers echter spontaan zeggen, dat ze graag het blad wekelijks in de bus zullen krijgen en de hogere abonnementsprijs geen bezwaar is en er ook een redelijke zekerheid bestaan, dat de giften niet zullen verminderen, kan zonder enig bezkaar besloten worden om van „Bewaar het Pand” een weekblad te maken.

Het woord is aan onze lezers. We willen graag hun mening weten. Daarom sluiten we in dit nummer een kaart in, waarop verschillende vragen gesteld worden. Men gelieve deze vragen te beantwoorden. We maken het de lezers gemakkelijk. Zij kunnen volstaan met het doorhalen van een der woorden ja of neen achter elke vraag.

Aan de hand van de ingekomen antwoorden kan de commissie van redactie in haar volgende vergadering deze zaak nader overwegen. Het hangt dus in zekere zin van de lezers af, welke beslissing moet worden genomen. Daarom is het van belang, dat al onze lezers hun medewerking verlenen door de vragen op de aangegeven wijze te beantwoorden en de kaart zo spoedig mogelijk aan ons adres terug te zenden.

Voor uw medewerking bij voorbaat onze dank.

De redactie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.