+ Meer informatie

PVC-buizen gunstig voor drinkwater

2 minuten leestijd

NIEUWEGEIN — PVCbuizen zijn vooralsnog het best geschikt voor de drinkwatervoorziening iri die gebieden waar methylbromide in de bodem is aangetroffen. Dat blijkt uit de eerste reultaten van een onderzoek van de doorlaatbaarheid van enkele typen kunststofleidingen voor methylbromide, dat werd uitgevoerd in het nieuwe laboratorium van het KIWA in Nieuwegein.

Andere buizen die ook worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening, hoge-dichtheid polyetheen- en lagedichtheid polytheenbuizen, zijn veel meer doorlatend dan PVC. Tijdens het onderzoek, dat zich uitstrekte over een periode van vier weken, bleek echter door PVC nog geen aantoonbare doordringing te hebben plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat het onderzoek wordt uitgebreid tot een jaar. Daarnaast zullen de waterleidingbuizen ook worden getest op de doorlatendheid van andere gifstoffen die de laatste tijd regelmatig zijn aangetroffen in de bodem, zoals tolueen en benzeen.

Het KIWA heeft na uitgebreide onderzoeken ook ontdekt dat in het oppervlaktewater in ons land zogenaamde mutagene stoffen voorkomen. Deze stoffen kunnen de erfelijkheid beschadigen. De concentraties zijn echter dermate-gering dat ze geen gevolgen hebben. De mutagene activiteit is het hoogst in het Rijnwater. Daarna volgen de Lek, het IJsselmeer en tenslotte de Maas.

Virussen

Het KIWA heeft een methode ontwikkeld voor het regelmatig onderzoeken van drinkwater op het voorkohien van virussen. Terwijl oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt bereid, afhankelijk van plaats en seizoen in meerdere of mindere mate besmet blijkt té zijn met de virussen, werd in geen van de circa 100 onderzochte monsters van elk 500 liter drinkwater, vi- ^ russen aangetroffen. Om een optimale" garantie voor virusvrij drinkwater te verkrijgen, richt het onderzoek zich nu op de mate waarin bij de verschillende processen, met name infiltratie van voorgezuiverd rivierwater in de duinen, opslag in spaarbekkens en desinfectie, virüsverwijdering optreedt.

Woensdagmiddag heeft prins Claus het nieuwe speurwerklaboratorium van het KIWA in Nieuwegein officieel in gebruik gesteld. De KIWA heeft zijn laboratorium van Rijswijk (ZH) naar Nieuwegein overgeplaatst omdat men de beschikking moet hebben over oppervlaktewater dat voor de drinkwaterbereiding wordt gebruikt. Ook was er in Rijswijk te weinig ruimte. Het onderzoeksprogramma van de KIWA wordt opgesteld in samenwerking met de ongeveer 100 waterleiding bedrijven in ons land die, verenigd in de VEWIN, het programma ook financieren. Het budget bedraagt nu acht miljoen gulden per jaar.

In het laboratorium werken ongeveer 70 personen. De overplaatsing heeft geen vermindering van de werkgelegenheid tot gevolg. De kosten v^n de bouw bedroegen zeven miljoen gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.