+ Meer informatie

NAAR EEN GEREF. SOCIALE ACADEMIE

3 minuten leestijd

Onder dit opschrift is er een brochure verschenen, waarin het bestuur van de Stichting ter Bevordering van Gereformeerd Sociaal Pedagogisch Onderwijs, verantwoording aflegt van het verrichte werk (en dat is niet gering!) sinds mei 1972. Uit berichten in de krant en de kerkelijke bladen in onze kring weet U wel, dat m.i.v. 1 augustus 1974 de GSA in Ermelo begint aan een vierjarige dagopleiding in twee richtingen, n.1.: maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk.

Het bestuur, waarin onze gemeenten vertegenwoordigd zijn door de deputaten van Bejaarden-en Gezinszorg en, sinds kort, ook door de Jeugdbond, heeft alles in het werk gesteld om een verantwoorde opleiding te krijgen voor maatschappelijk werkers en werksters, die o.a. in de gezinnen hulp kunnen verlenen op allerlei gebied, én voor de sociaal-cultureel werkers en werksters, de vormingsleiders en - leidsters, die o.a. hun bijdragen kunnen leveren aan de te stichten christelijke vormingscentra op reformatorische grondslag, waar de werkende jongeren nu één en in 1974 twee dagen in de week hun onderwijs ontvangen.

De beoogde opleidingen op de GSA voorzien in een grote behoefte, omdat op de bestaande sociale academies, in het algemeen gesproken, cle revolutiegeest de toon aangeeft.

De nieuwe stichting grondt zich op en gaat uit van de Bijbel als de gezaghebbende openbaring van Godswege, zoals de Reformatie — met de Gereformeerde Reformatie — die heeft beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, (art. 5 van de Statuten). Gedreven door de nood, kan cle stichting niet wachten totdat er subsiide verstrekt zal worden door de regering. Dat kan nog wel enkele jaren duren. Dat mag niet, vandaar dat er nu al D.V. in 1974 begonnen wordt, maar dat betekent wel dat er minimaal per jaar ƒ 700.000, — bijeengebracht moet worden en dat drie jaar lang. Dan pas gaat de regering subsidie verlenen! De eerste oproep om geldelijke steun is boven verwachting beantwoord, maar er moet nog meer geld ter beschikking gesteld worden!

Nu willen we het volgende voorstellen. Als U nog meer wilt weten over de GSA, bestel dan de brochure bij het secretariaat: Postbus 9019, Dordrecht, Kostprijs ƒ 3, 95. Geef aan deze Stichting wat uw hart U ingeeft! Er zijn onder de lezers van ons blad vaders en moeders die in materiëel opzicht ook rijk gezegend zijn door de Heere. Geef gul en werk op deze manier mee aan de toekomst van onze jongeren, en de gezinnen, zodat er een bijbels verantwoorde opleiding komt! En aan onze jonge vriendinnen en vrienden zouden we in overweging willen' geven, om met de plaatselijke vereniging een aktie op touw te zetten om donateurs te winnen voor de GSA. De formulieren kunnen jullie aanvragen op het Bondsbureau. Adres bekend! En nu aan de slag! We eindigen met bede: „Heere, in het besef dat het alleen uw zegen is die heil gebiedt, vragen wij U, of U het werk van de Gereformeerde Sociale Academie wil bevestigen."

Giften kunt u overmaken op gironummer 2906330, t.n.v. de Stichting van Geref. Soc. Ped. Onderwijs te Vleuten (U.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.