+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

EENS COOPMANS ONDERRICHTINGE

door Mr. Christophonis Love Theologische boekhandel G. Kool, Leerdam.

Dit boek bevat eerst een verklaring van 4 blz. van PsEilm 15 : 1 en 2 van de hand van Coenraad Mei, getiteld De biddende koopman. Dan volgt een Ten geleide van 15 blz., waarin we een en ander lezen over dit werk en over de schrijver zelf. tove was in zijn leven getrouw bedienaar des H. Evangeliums te St. Lawrence Jewry binnen Londen. Hij schreef een werk, getiteld „Eens Christens Onderrichtinge, dienende om hem te geleyden door al ’t gene hem in dese wereldt door Gods Voorsienigheydt overkomt”. Het bevat 15 preken over 1 Cor. 7 :30 en 31. Het verscheen in onze taal voor het eerst in 1664. Love is een van de weinigen geweest, die over het koopmanschap hebben geschreven en gepredikt. In het Ten geleide staat een vrij uitvoerig levensbericht. Daarin zien we dat Love 22 augustus 1651 op 35-jarige leeftijd onthoofd werd. Hij was een man met innige godsvrucht. Hij werd het slachtoffer van de droevige broedertwisten in zijn tijd.

In het werk, dat nu verschenen is, zijn 5 preken opgenomen over „En die kopen als niet bezittende”. Zij gaan over kopen en verkopen, over hen, die arm blijven en over hen, die rijk worden, op een eerlijke of op een oneerlijke wijze. Alles zeer behartigingswaardig, met de nodige vermaningen. Wij nemen als voorbeeld daarvan over, wat we vinden op blz. 37: „Gij mag geen dingen verkopen, welke niet anders dan met zonde kunnen gebruikt worden, zoals poeder om het aangezicht te blanketten, en dergelijke.” Daar zou in deze tijd heel wat aan toe te voegen zijn. Op blz. 42 zegt Love, dat dit de enige weg is om rijk te worden: „Laat het Woord van God in al uw dagen uw leidsman en regel zijn. opdat gij Zijn zegeningen moogt hebben over uw betrachtingen en dat gij rijkdommen zonder smart daarbij gevoegd, moogt verkrijgen.”

Het boek is keurig gebonden uitgegeven en kost f 8,25, na 1 maart 1972 f 9,50.

Ds. W. C. Lamain - VAN DUISTERNIS EN LICHT - N.V. Uitgeverij „De Banier” - Utrecht.

Dit is een nieuwe bundel preken van de bekende predikant, die nu al vele jaren in Grand Rapids staat. Het boek bevat 6 preken, z.g. vrije stoffen, over 1 Sam. 28 : 15 – 17, Judas 6, Matth. 25 : 8, 1 Sam. 22 ; 1 – 2, Hand 7 : 13a en 1 Sam. 14 : 27. De preken maken de indruk uitgegeven te zijn zoals ze uitgesproken zijn. We zouden opmerkingen kunnen maken, maar laten die achterwege. Ds. Lamain is een prediker, die - dat blijkt duidelijk uit de preken - door de Heere onderwezen is en nu onderwijs kan geven als leraar van God gezonden. De preken bevatten veel goeds. Het is daarom begrijpelijk, dat dergelijke preken nog kopers en lezers vinden. De Heere moge deze uitgave velen ten zegen stellen.

Het boek kost in blauwe linnen band f 9,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.