+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

ORANJE-KALENDER 1974

Deze mooie kalender wordt uitgegeven ten bate van kinderen-in-moeilijkheden. Het is een uitgave van de bekende vereniging PRO JUVENTUTE. Het is een maandkalender. Er komen vele mooie foto’s van ons koninklijk huis op voor. Verschillende ervan zijn uit particulier bezit en dus nog niet eerder gepubliceerd. De kalender kost ƒ4,75 (verzendkosten ƒ1,25 extra) en is te bestellen bij kalender-aktie Pro Juventute Amsterdam, postbus 7101, tel. 020-790949, postgiro no. 517400.

ZONNEHUIS - KALENDER 1974

Deze bloemen-kalender is een uitgave van de Vereniging „Het Zonnehuis”. De prijs van deze kalender met unieke bloemenfoto’s in prachtige warme kleuren is laag: ƒ2,75. Te verkrijgen na storting van ƒ3,75 (waarvan ƒ1,— voor porto-kosten) op gironummer 46 661 van de Vereniging „Het Zonnehuis” te Utrecht. Op de giro te vermelden: voor te zenden kalender. De vereniging zorgt voor de verpleging van langdurig zieken en gehandicapten. Naast de bestaande 5 zonnehuizen is er een nieuw in aanbouw te Doorn als vervanging van het oude, waardoor ruim 100 bedden meer beschikbaar komen. De bouw van het grootste zonnehuis te Amstelveen vordert. Men steunt de vereniging door deze zonnehuis-kalender aan te schaffen.

KNIPKUNSTKALENDER 1974

Deze kalender is een uitgave van „De Macht van het kleine”, de organisatie tot steun aan het werk van de Chr. Ver. voor de verpleging van lijders aan epilepsie. De kalender bevat reproducties van werk van de knipkunstenaars Lever en Root. De netto opbrengst komt ten goede aan het Instituut voor epilepsiebestrijding „Meer en Bosch/De Cruquiushoeve„ te Heemstede en wel voor de zorg voor de opgenomen epilepsiepatiënten, de instandhouding van 9 poliklinieken annex maatschappelijk werkbureaus voor epilepsie en voor wetenschappelijk speurwerk.

De kalender kost ƒ2,50. Bestelling door overschrijving van ƒ3,40 (ƒ0,90 portokosten inbegrepen) op girorekening 34781 t.n.v. De Macht van het Kleine te Heemstede, met vermelding: knipkunstkalender.

600 BIJBELSE VRAGEN EN ANTWOORDEN uitgave drukkery Gebr. Verloop, Oostkinderdijk 189, postbus 33, Alblasserdam.

Dit boekje bevat 601 eenvoudige vragen en antwoorden, 387 uit het O.T. en 214 uit het N.T. Het is samengesteld ten dienste van het onderwijs aan kinderen. De eerste vraag en antwoord luiden: wie heeft alles geschapen? — God — Genesis 1 : 1. De laatste vraag en antwoord: waarmee besluit de Bijbel? — De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. In verschillende gevallen is de bewijsplaats uit de Schrift vermeld, in andere gevallen niet. Het blijkt, dat er voor een dergelijk boekje nog wel plaats is. We stelden aan iemand enkele vragen, zoals ze in het boekje voorkomen. Het antwoord bleef soms achterwege. Het is een nuttig werkje voor kinderen, maar ook wel voor ouderen om hun kennis van de Schrift te toetsen en te vermeerderen. Het kan heel nuttig zijn, wanneer ouders met hun kinderen deze vragen en antwoorden behandelen. Uiteraard is er wel hier en daar een opmerking te maken, maar dat doen we niet uit waardering voor de inhoud in het algemeen. Voorzover we hebben kunnen nagaan is de inhoud op de Schrift gegrond.

De prijs is ƒ2,75, vermeerderd met 50 ct. porto. Meerdere exemplaren kosten: 2 t/m 10 ex. ƒ2,10 per ex., 11 t/m 50 ex. ƒ1,85 per ex., 51 t/m 100 ex. ƒ1,65 per ex. en 101 en meer ex. ƒ 1,45 per ex.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.