+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Drs. T.M. Gilhuis: ’En toch is het anders’. Uitg. Kok - Kampen 1978. Een uitgave in de serie ”Cahiers voor het Christelijk onderwijs”.

De ondertitel geeft de inhoud en de bedoeling aan: - over de herkenbaarheid van het christelijk onderwijs; - een praktische handreiking aan hen die zich betrokken weten bij de school met de Bijbel. Met grote regelmaat verschijnen deze ”Cahiers”. Het is intussen al een indrukwekkende reeks boekjes geworden, waar met voortvarendheid aan wordt gewerkt. De auteur wil helpen een antwoord voor de praktijk te vinden op de vraag naar de herkenbaarheid van de ”gewone” christelijke school. ”Gewoon” in onderscheid van reformatorische en vrijgemaakte christelijke Scholen, die naar zijn mening duidelijk herkenbaar zijn. Althans in citaten uit artikelen en uit een rapport. De auteur beschrijft de leefregels voor een school met de Bijbel als een begeleiden van de leerlingen in hun vorming, bij hun ”op reis zijn”. Hij onderscheidt dan eerst ”de heenreis naar het hart van God” als het’inwijden in de betrouwbaarheid van God’. Dit met een duidelijk accent op de godsdienstige vorming; onderricht bepaald door omgang met de Bijbel. Daarna een ’terugreis op weg naar de samenleving’, waarin het gaat om het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, om onderlinge dienst. In verband met mogelijke struikelblokken op die ’reis’ is veel lesmateriaal verwerkt, waarin bijzonder goede en mooie dingen staan.

Helaas is het hoofdstuk getiteld ”Bij de kerk” het kortste hoofdstuk (twee en een halve pagina) in het boek. Jammer dat het niet veel verder komt - ook niet kan komen - dan enkele zeer algemene suggesties bij de eerste zin: ”Het zouvan uitzonderlijk belang zijn indien kerk en school nauwer zouden gaan samenwerken” (blz. 147).

Waarmee staat of valt nu de herkenbaarheid van de christelijke school? Met het al dan niet begeleiden vanuit het Woord van God op ”de heen- en terugreis”. Christelijk onderwijs is daarin toch anders ”dat alléén binnen zijn muren dit onderwijs integraal gegeven kan en mag worden vanuit de omgang met de Bijbel” (blz. 153). Aanbevolen, ook om de uitwerkingen naar de praktijk in de ”kleine katechismus van het christelijk onderwijs”.

Sipke van der Land: ’De kans van je leven’, Kok - Kampen 1978.

Dit is een bijzonder fleurig verzorgde uitgave in de serie Cahiers voor het Christelijk Onderwijs; duidelijk ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Unie ”School en Evangelie”. Het biedt achtergrond-informatie over wereldwijd christelijk onderwijs, over de projecten waar de Unie goede contacten mee heeft. Een boek met tips, adressen, beschrijvingen, verhalen van ontmoetingen, reportages en dat alles met veel illustraties en zelfs kleurenfoto’s.

Prof. dr K. Schilder, Christus en Cultuur, Vijfde druk, geannoteerd door prof. dr J. Douma, omvang 144 pagina’s. Prijs gebonden f. 24,50. Uitgeverij T. Wever, Franeker.

De vijfde druk van dit - wellicht meest -bekende boek van Schilder! Prof. Douma heeft een literatuurlijst toegevoegd, enkele moeilijke, lange zinnen verkort en 269 annototies gegeven. Met name door dit laatste wordt het boek toegankelijk. Het eigene van Schilders stijl, tot in de koppen, die tot randschrift geworden zijn, is bewaard.

We zullen hier niet ingaan op Schilders beschouwingen over het cultuurmandaat. We delen in grote lijnen de voorzichtige kritiek die prof. Douma daarop in zijn dissertatie heeft uitgebracht. Dit boek blijft van betekenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.