+ Meer informatie

„Onderhoud beken in Twente noodzakelijk"

Grote delen verzanden en raken in verval

2 minuten leestijd

DENEKAMP - Het is voor de landbouw in Twente noodzakelijk dat de beken goed worden onderhouden. Het ontbreekt echter vaak aan geld en mensen om te zorgen dat het ook werkelijk gebeurt. Door een slecht onderhoud verzanden delen van beken, kalven oevers af en verdwijnen stukken land in het water. Het is noodzakelijk dat in de toekomst plannen worden gemaakt en dat achterstallig werk vast wordt uitgevoerd. Dit is een aanbeveling uit het boekje Beken in Twente, dat vanmiddag is aangeboden aan gedeputeerde drs. R. Lanning.

Het boekje is een uitgave van de Stichting Coprdinatie Landschapsonderhoud Overijssel, in samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel. De samenstellers geven richtlijnen voor een goed onderhoud van beken. Verder komen de geschiedenis, flora en fauna, gebruik en bedreigingen van de Twentse beken aan bod. Ook de functie van het waterschap komt uitgebreid aan de orde.

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd dat er verschillende soorten beken in ons land zijn. In Twente en grote delen van Nederland zijn laaglandbeken te vinden. Deze hebben niet zo'n hoge stroomsnelheid als de bergbeken, die alleen voorkomen in Zuid-Limburg, bij Nijmegen en aan de zuidrand van de Veluwe.

Door verlaging van het grondwaterpeil en vervuiling van beken komen planten en dieren steeds meer in het gedrang. De sterk toegenomen onttrekking van grondwater voor drinkwater, landbouw en industrie is er de oorzaak van dat veel beken droogvallen. Het gebeurt zelfs dat men in de droge periode water moet inlaten uit de IJssel.

Om een goede waterafvoer te garanderen is het noodzakelijk dat de beek wordt schoongehouden. Niet iedereen is echter gelukkig met de methoden die hiervoor gebruikt worden. Boeren rooien meestal bomen die naast de beek staan, omdat zij mechanisch onderhoud verhinderen en te veel schaduw op het bouwland geven. Als de bomen verdwijnen, betekent dit dat de grond langs de oevers niet langer door wortels wordt vastgehouden. Door geldgebrek en^ tekort aan personeel wordt het onderhoud op veel plaatsen op zijn beloop gelaten. Oevers kalven op den duur af en stukken landbouwgrond verdwijnen in de beek. Houtschoeiingen en illegaal gestort puin dienen dan meestal als oeververdediging. De Stichting Coördinatie Landschapsonderhoud Overijssel wil dat hier zo snel mogelijk een eind aan komt.

Afvallozing

Het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel houden zich nog steeds bezig met de vraag , hoe zij clandestiene lozingen van afvalwater in beken kunnen voorkomen.

De stichting wijst erop dat op korte termijn een goed beheer noodzakelijk is om het natuurlijke beeksysteem in stand te houden. Het waterschap Regge en Dinkel speelt bij dit onderhoud een belangrijke rol. Voor oplossingen op langere termijn zullen' wijzigingen in het beleid noodzakelijk zijn. N.a.v.: Beken in Twente; uitga-' ve van Stichting Coördinatie Landschapsonderhoud Overijssel in samenwerking met waterschap Regge en Dinkel; prijs 12,50 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.