+ Meer informatie

„De toename van de wereldbevolking gaat zo snel; dat moet toch over enige tijd fout gaan?"

6 minuten leestijd

Op de bevolkingsconferentie in Caïro werd druk geredeneerd over de toename van de wereldbevolking en over de middelen om die groei tegen te gaan. Nu mogen we inderdaad ons verstand gebruiken als het over het stichten van een gezin gaat, maar dan wel een door de Heilige Geest verlicht verstand. Gaat het echt fout met de wereldbevolkingsaanwas?

Graag zou ik een groot gezin hebben. Maar de toename van de wereldbevolking gaat zo snel dat het duidelijk is dat het over enige generaties fout gaat en enige generaties zijn wel mijn kinderen en kleinkinderen. Dit probleem, werd pas besproken en iemand zei toen:Je hebt je verstand ook gekregen om vooruit te regeren en dus te begrijpen dat 8 kinderen nu niet meer kan. Het vraagstuk blijft me ernstig bezighouden, mamik krijg steeds lichtzinnig antwoord van zowel voor- als tegenstanders (van grote gezinnen). Het beste antwoord wat ik tot nog toe kreeg staat hierboven genoemd, maar ook dat geeft me geen voldoening.

Je vraag is niet lang, maar een evenwichtige beantwoording ervan zou wel een heel nummer kunnen vullen. Je snijdt immers twee onderwerpen aan waarover heel veel te zeggen valt. Het eerste is: De christen en de gezinsvorming. Het tweede: De christen en zijn geloof in Gods vaderlijke voorzienigheid. Voor het eerste onderwerp verwijs ik naar mijn tweede boek over het zevende gebod ("Gij zult niet echtbreken", deel 2), waar ik geprobeerd heb de gezinsvorming te bespreken in het licht van de Schrift. Daar wordt duidelijk dat een christen niet kiest voor een klein of voor een groot gezin, omdat hij het ene of het andere 'leuk' vindt. Een oprecht christen kent het geheim dat het bij de kinderzegen gaat om het voortbrengen van kinderen tot Gods eer, zo ontOp de bevolkingsconferentie in Caïro werd druk geredeneerd over de toename van de wereldbevolking en over de middelen om die groei tegen te gaan. Nu mogen we inderdaad ons verstand gebruiken als het over het stichten van een gezin gaat, maar dan wel een door de Heilige Geest verlicht verstand. Gaat het echt fout met de wereldbevolkingsaanwas? vangt hij een erfdeel van de Heere. De gezinsvorming staat in verband met het Koninkrijk van Jezus Christus.

Verlicht verstand
Maar deze zaak laat ik nu verder rusten om de redenering over de toename van de wereldbevolking en het gebruiken van ons verstand te bekijken. Een christen gebruikt inderdaad zijn verstand, maar een christen weet ook dat zijn verstand door de Geest verlicht en door het Woord geleid moet worden. Een natuurlijk verstand kan heel logisch redeneren, maar redeneren is de rede eren en de rede eren is God onteren, zoals wijlen mijn grootvader ds. R. Kok altijd zei. Een natuurlijk verstand kan kloppende redeneringen maken en menen dat deze uitkomen, terwijl achteraf de dingen allemaal anders gaan, omdat de rede geen rekening hield met Gods ingrijpen en besturen.

Gaat het echt fout?
Dat voel ik ook bij de nogal absoluut klinkende uitspraak: „Maar de toename van de wereldbevolking gaat zo snel dat het duidelijk is dat het over enige generaties fout gaat." Klopt dit gegeven? Is dat werkelijk duidelijk als een onloochenbaar feit? Houd mij ten goede: Ik neem ook waar dat de wereldbevolking toeneemt. Maar maakt dat duidelijk dat het absoluut fout gaat? Hoeveel pessimistische redeneringen werden in het verleden niet gelogengestraft, omdat God met eerbied gesproken nog meer achter de hand bleek te hebben? Er mochten nieuwe mogelijkheden ontdekt worden in de schepping en nieuwe ontdekkingen gedaan worden in de techniek en het ging daardoor allemaal weer heel anders. Omgekeerd bleken soms optimistische redeneringen niet te kloppen.

Verantwoording
In de jaren zestig gingen velen aan geboortebeperking doen om zo voor de kinderen het welvaartspeil te verhogen. Het leek aardig te kloppen. Er kon in een gezin met twee kinderen meer dan vroeger thuis met acht kinderen. Een groot gezin was iets van vroeger en was verbonden met armoede, een kleiner gezin iets van de moderne tijd en zo een zaak van verstand en verbonden met welvaart. Maar wat zien wij? De aow begint aardig in het gedrang te komen, omdat de bevolkingsopbouw niet zo natuurlijk en gezond meer is. Er is sprake van vergrijzing... Berekeningen zijn nog wel eens misrekeningen. Zo ben ik er vast van overtuigd dat ook de regering van China, die een actief en agressief geboortebeperkingsbeleid voert, de rekening gepresenteerd zal krijgen. Let wel: Ik beweer niet dat wij zoveel mogelijk kinderen moeten zien te krijgen of maar moeten kijken hoe het loopt. De mens is geroepen tot verantwoordelijk handelen. Maar aan wie moet verantwoording afgelegd worden? Aan de Heere. Een christen is stedehouder bij de gratie Gods en rekent met Gods Woord en rekent met Gods macht.

Openbaring
Over de groei van de wereldbevolking als zodanig zit ik zelf niet zo in. En wanneer deze gebruikt wordt als argument voor geboortebeperking komt het bij mij eerlijk gezegd nogal oneigenlijk over. Er is nog leefruimte genoeg. En we zien in Israël hoe God de wijsheid kan geven om zelfs de woestijn bewoonbaar te maken. Tegelijk moet ik bij het lezen van allerlei prognoses steeds weer denken aan het laatste Bijbelboek. De Openbaring spreekt van rampen waardoor grote delen van de wereldbevolking worden weggevaagd... God kan zo een streep zetten door alle onze berekeningen. Hiermee wil ik uiteraard niet zeggen dat we alles maar moeten lopen en niet moeten zorgen, ik wil er echter wel mee aangeven dat het natuurlijke verstand de dingen bekijkt en redeneert zonder met God rekening te houden. De ware christen kent zijn verantwoordelijkheid, weegt de omstandigheden, maar slaat tegelijk de ogen op naar de HEERE. En dat is het punt waar het op aankomt, als wij gaan trouwen en een gezin gaan stichten. Mogen wij weten dat de HEERE om Christus' wil onze God en Vader is?! Dan mogen wij te midden van alle omstandigheden, die wel eens kunnen benauwen, opzien naar de HEERE en weten dat Hij alle kwaad van ons weren ofte onzen beste keren zal. Dan mogen wij weten dat Zijn trouw zelfs rust op het late nageslacht.

Mozes' ouders
Ik schreef hierboven dat de groei van de wereldbevolking als argument voor geboortebeperking bij mij oneigenlijk overkomt. Voor de ouders van Mozes lagen de problemen veel aangrijpender en moeilijker. Zij hadden echt redenen om bezorgd te zijn over een eventuele zwangerschap. Bij hen was het naar wereldse maatstaven werkelijk onverantwoord. Ik lees echter in de Hebreeënbrief dat zij door het geloof het huwelijksleven geleefd en de huwelijkszegen ontvangen hebben. Zij gaven antwoord aan de God der vaderen en waren daarom verantwoord bezig. In iedere tijd komt het op dat geloof aan. En dat geloof leeft uit de beloften van de HEERE. De ouders van Mozes mochten leven uit Gods belofte aan Abraham dat Hij Zijn volk uit Egypte zou doen weerkeren. De omstandigheden van de tijd waren voor het natuurlijke verstand uitzichtsloos, maar door het geloof mochten zij nochtans uitzicht en toekomst hebben. Dat is wat ik je toewens. Laat alle geredeneer varen en leer denken vanuit Gods Woord, vanuit Zijn beloven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.