+ Meer informatie

Die gevangenen vrijheid schenkt; op de sabbat

4 minuten leestijd

„En deze die een dochter Abrahams is welke de satan, ziet, nu achttien jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?" Lukas 13:16

Een ongelukkige vrouw. Ze was al 18 jaar ziek. 't Was geen gewone ziekte, 't Was een "geest der krankheid". Ze was helemaal samengebogen. Ze kon zich niet meer oprichten. Toch was ze in de synagoge. Jezus leerde daar. De satan heeft haar niet kunnen terughouden van de kerkgang.

Intussen zien we aan deze vrouw, welk een macht de satan kan hebben over een mens. Bij deze vrouw was het door een ziekte van het lichaam. Maar niet minder erg is het dat de satan zo'n macht heeft over ons zieleleven. En dat geldt ons allen. Ik denk aan het woord uit 1 Joh. 3:8, waar staat: die de zonde doet, is uit de duivel.

Dat is diep vernederend. Wie de zonde doet, wie daarin kan blijven leven, zonder bekering, die is uit de duivel, die is een gebondene van de duivel. En dan wordt in dat verband de zonde bij name genoemd: die zijn broeder niet liefheeft. Dat we van nature geneigd zijn God en de naaste te haten, daar komt het in uit dat de satan macht heeft over ons.

Op allerlei manieren is hij bezig ons te binden. En hij heeft onze zondige natuur mee. Op een ogenblik kan dat tot u doordringen: eertijds werd ik als kind nog wel eens in mijn geweten geraakt door iets uit de Bijbel of uit de prediking. Maar nu word ik er noch koud noch heet van.

En soms denkt u: was het nog maar weer zoals ik toen als kind was. U moet erkennen: die echte vrede met God, die Zijn kinderen vinden in Christus, die mis ik. U gevoelt er iets van, dat u zich mee liet voeren door de satan. En u klaagt: wat moet ik toch doen om van die band verlost te worden?

Let u dan op deze vrouw. Ze was gebonden, 18 jaar al. Maar ze was wel in de synagoge. Weest u zo ook in de kerk, de samenkomst van de gemeente, waar het Woord van God wordt uitgelegd en toegepast. Daar ondervond deze vrouw, dat satan wel machtig is, maar dat hij niet verder gaan kan dan de Heere hem toelaat. Christus heeft hem overwonnen. Hij alleen kan ons bevrijden van de band waarmee satan ons gebonden heeft, van welke verslaving ook.

En hier zien we, dat Jezus dat deed op de sabbat, dat is bijzonder de dag waarop Hij gebonden slaven van de satan vrij maakt. Dat is de sabbatszegen. Zoals Hij bedoelt dat we op die dag vrij zijn van slaafse arbeid, zo wil Hij onze ziel juist op die dag bevrijden van de band aan satan en zonde.

Jezus riep deze vrouw tot zich. Ze gehoorzaamde Zijn roeping: ze kwam. Bent u ook al gekomen tot Hem? Om Hem te belijden alles waarmee satan en zonde u gebonden houden? Gelukkig, dat die vrouw kwam. Toen is het grote wonder in haar leven gebeurd. Hij sprak het verlossende woord: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.

Hij legde haar bovendien de handen op om haar geloof te sterken, dat Zijn woord geschieden zou. En inderdaad: Zijn Woord is een daad! Ze werd terstond weder recht. U moogt veel van Hem verwachten. Hij maakt het dode levend!

Misschien weet u daarvan in uw eigen leven: u kon uzelf niet bevrijden van de last van uw schuld. Die hield u gebonden in uw geweten. Totdat de Heilige Geest de belofte van het evangelie krachtig maakte in uw zieleleven, zo verrassend: Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. (Jes. 44:22).

Maar laat het bij u dan ook zijn als bij deze vrouw: ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. Hem alleen komt de eer toe. Blijft u niet staan bij de mens, bij de predikant, die middel was. De Heere alleen heeft er recht op om verheerlijkt te worden,

't Werd een rijk gezegende dienst in de synagoge: Jezus' verlossingswerk werd heerlijk openbaar. En we mogen er voor onze kerkdiensten toch ook om vragen, of de Heere daar Zijn verlossingswerk heerlijk wil doen uitkomen in het leven van hen die gebonden zijn met een band van satan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.