+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING:

4 minuten leestijd

Van Boekencentrum. Den Haag:

Dr. A.W. Velema, God ter sprake. Homiletisch onderzoek naar de veronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. Dissertatie. f 49,-.

J. Windig. Liefde, vriendschap en homoseksualiteit, bijbels bezien.

Dr. G. de Ru, Woord waarop wij bouwen. f 44,90.

Ds. J. van Amstel, Welke rol speelt rollenspei? f 16,50 (paperback).

Van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

Dr. AP Bos, In de greep van de Titanen, f 23,75.

Jaarboek 1991 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nedeland. f 14,75.

Van J.J. Green & Zoen, Leiden:

Ds. A. Baars. ds. K. ten Klooster (red), Het hart van het christelijk geloof. Vertaling van een aantal hoofdstukken uit ”Old Paths” van J.C. Ryle. f 39,95.

G. van den Berg, dr. J. van der Wal, Incest; een informatieve en praktische handreikmg in bijbels licht, f 18,50. Ds. H.J. Hegger, Gesprekken met Heada. f 19,95.

Drs. T.E. Molenaar, dr. J. v.d. Wel (red), Homofilie en de christelijke gemeente. f 18,50.

Van Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

Drs. Wubbo R. Scholte, Leven met het onvolkomene. Over depressie en depressiviteit. Pastoraal Perspectief nr. 5. Tweede herziene druk. f 11,50 (paperback).

Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk, Op de grens. Pastoraal Perspectief nr. 15. f 15,75 (paperback).

Van Vereniging Schritt en Getuigenis, Nieuwerkerk aan den IJssel:

Dr. M.J. Arntzen, mevr. T.E.N. Ozinga. ds. J.B. van Mechelen, De Opstanding van Christus, f 2,50.

Van Kok, Kampen:

Gien Karssen, Mensen onder elkaar. f 16,50.

Heyer. Messiaanse weg (3). f 49,50.

A.A. Spijkerboer, Nu rijst uit elke nacht een morgen. Bijbels dagboek. f 32,50.

Miskotte. Verzameld werk. Deel 5A. f 79,50.

Meeuse. Toekomstverwachting Nadere Reformatie. f 29.50.

A.G. Knevel, De Wereld in huis, f 17,90.

I. Jakobovits e.a.. Laten we een mens make n. Religieuze traditie en de ethiek van medisch handelen. Ojec-serie nr.9. f 22.75.

Korevaar. Christelijk opvoeden. f 19,50.

A.J. Frij, A. Schilder e.a., Zeg mij hoe uw God is. Godsbeelden en mensbeelden. f 29.50.

Dr. W.F. van Stegeren, Sociale pedagogiek en levensbeschouwing. Een waardevolle relatie. f 19,50.

Vink, Het elementaire denken, t 14,50.

Schoon. De weg van Jezus. f 39.50.

Dr. P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon, f 37,50.

W.A. Verhey. De Geest wijst wegen in de tijd. f 49,90.

Fisher. Merg van het evangelie. f 29,50.

Wentsel, God en mens verzoend. 3B. f 156,-.

Rietkerk, De aarde en haar toekomst. f 17.90.

Kemp, Drie bevindelijke brieven. f 16,90.

Vreekamp, Onbedachte verhouding. f 16,90.

A.G. Knevel, red., Hemel of hel. Onze eeuwige bestemming. Theologische Verkenningen. Bijbel en Praktijk nr. 9. f 18,50.

Dr. F. Haarsma, Kandelaar en korenmaat. Pastoraal-theologische studies over kerk en pastoraat. f 37,50.

H.A.J. Wegman, Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het Christendom. f 65,-.

Greg Officer, Praktisch Christen zijn. Een studie over de Jakobus-brief voor vromen en radicalen. f 9,90.

Dr. R. Bons-Storm, Beweging in macht. Vrouwenkerk in Nederland? f 19,90.

A. van Harskamp (red.), Verborgen God of lege kerk. Theologen en sociologen over secularisatie. f 32,50.

J.A. Selling e.a., Christenen en samenleving. 100 jaar Rerum Novarum. f 49,50.

Wind, Zending 20e eeuw. 2A. f 115,-.

Valen, Rotssteen van mijn hart. f 42,50.

Verboom, Jacob - een pelgrim. f 14,90.

Drees, Heelal, mens en God. f 29,50.

Riessen, Nihilisme op de grens. f 49,50.

Van De Vuurbaak, Barneveld:

J. Lenting e.a., De taken verdeeld. Gezin en werk in de jaren ’90. f 14,90.

A.P. Wisse, Kan jou ’t schelen. Boekje voor jongeren. f 15,75.

Donna Reid Vann, Stefan durft alles (Kinderboek). f 15,90.

Theo Coenraads, Geroepen als Matteüs. f 15,90.

Mr. E.M.H. Hirsch Ballin, e.a., Christelijke politiek in een geseculariseerd Nederland. f 14,90.

Dr. F. van der Pol, Duistere Middeleeuwen in het licht. Kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen, een aanbeveling voor wie de Reformatie zijn toegedaan. f 13,90.

Imka IJtsma-Wildeman, Ik ga slapen, ik ben moe. f 17,50.

Inge Oostdijk, Onder de indruk (Jongerendagboek). f 15.75.

Tim Stafford, Anne-Jan zit in de knoei (Prentenboek, 4-8 jaar). f 15,90.

C. van der Leest, Het spreekt niet vanzelf. f 18,75.

Lies Boven-Boonstra, Het Hooglied - een geschenk. f 15,90.

Gn. Werner, De Schotse Kerkgeschiedenis. f 22,75.

L.C. Baak, e.a., Als iemand bij u ziek is. GSEV-reeks nr. 22. f 14,90.

Van Vijlbrief, Haarlem:

L. Strengholt, Steentje in de vijver. f 14,50.

Van Van Wijnen, Franeker:

Prof.dr. C. Trimp, Bevindingen. Verzamelde opstellen. f 29,50.

Ds. A.J. van Zuijlekom. De rijkdom van de wet Heidelbergse Catechismus. Zondag 34-44 (deel 5 uit de serie). f 19,-

(bij intekening op de reeks f 1650).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.