+ Meer informatie

Aangifte: niet leuk, wel gemakkelijk?

4 minuten leestijd

De meeste mensen vinden het geen leuk werkje, het invullen van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting. Toch moet het gebeuren. Vandaar ook de slogan van de Belastingdienst: "Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker." Dat laatste proberen ook de opstellers van het biljet steeds weer voor elkaar te krijgen. Dit keer is het biljet wat ruimer opgezet en dat maakt het een stukje gebruiksvriendelijker. In het onderstaande zal ik de belangrijkste posten van het biljet nader toelichten.

In de eerste vraag vult u het door u ontvangen fiscaal (bruto)loon van uw werkgever(s) in. Tevens moet u daar het door de werkgever ingehouden bedrag aan loonheffing invullen.

Deze gegevens vindt u op de jaaropgaaf die u van uw werkgever hebt ontvangen. Indien u deze nog niet hebt ontvangen, is het zaak snel aan uw werkgever om een jaaropgaaf te vragen, zodat u uw gegevens nog op tijd binnen hebt.

Theoretisch is het vaak ook wel mogelijk om uw fiscaal loon uit uw salarisspecificaties af te leiden, maar deze zijn meestal nogal ingewikkeld opgebouwd. Ook (pensioen)uitkeringen moet u aangeven (met uitzondering van uitkeringen ter bestrijding van ziektekosten).

Reiskosten

Tevens dient u in de eerste vraag 20 of 24 procent van de cataloguswaarde van de auto van de zaak op te geven. Als u via een rittenadministratie kunt aantonen dat u de auto van de zaak in 1999 voor minder dan 1000 kilometer voor privé hebt gebruikt, krijgt u geen bijtelling. Hoe u dat precies kunt bewijzen, kunt u het beste bij de Belastingdienst vragen, of u moet een goede almanak raadplegen.

Indien u niet met een auto van de zaak reist, kunt u reiskosten aftrekken. Deze aftrekpost vormt een vast bedrag. Indien u met het openbaar vervoer hebt gereisd, kunt u meer aftrek krijgen. Als u een reiskostenvergoeding van uw werkgever hebt ontvangen die net zo hoog is als het vaste bedrag aan aftrek, kunt u echter niets aftrekken. Als het bedrag van de reiskostenvergoeding lager is dan de vaste aftrek, kunt u het verschil tussen beide aftrekken.

Vervolgens vult u de vraag over de beroepskosten in. Deze vaste aftrek kunt u bepalen aan de hand van de tabel bij het begeleidende boekje. Als u kunt bewijzen dat u meer kosten gemaakt hebt voor uw werk dan dit vaste bedrag, kunt u ook uw werkelijk gemaakte kosten aftrekken.

Eigen woning

Op het volgende blad kunt u aangeven of u gehuwd bent of niet. Ook het inkomen van uw man of vrouw is hier van belang. De fiscus wil dit weten, omdat het nu nog regel is dat degene van wie het arbeidsinkomen het hoogste is, tevens de andere inkomsten aangeeft. De minstverdienende partner hoeft deze andere inkomsten daarom niet aan te geven, omdat deze altijd bij de meestverdienende in aanmerking worden genomen.

Ook de inkomsten uit een eigen woning (met de bijbehorende aftrekbare hypotheekrente) worden nu nog in aanmerking genomen bij de meestverdienende echtgenoot. Om de belaste huurwaarde van uw woning te bepalen hebt u een zogenoemde WOZ-beschikking van de gemeente nodig. Deze is vastgesteld per 1 januari 1995. Indien u een dergelijke beschikking niet heeft gehad (omdat u wellicht sinds kort in uw huidige huis woont), kunt u deze aanvragen bij de gemeente.

Als u in een nieuwbouwwoning woont waarvoor de gemeente nog geen beschikking heeft afgegeven, is het het beste om de WOZ-waarde per 1 januari 1995 zo goed mogelijk in te schatten. Omdat de WOZ-waarde geldt per 1 januari 1995, zal deze waarde een stuk lager zijn dan de huidige waarde van uw woning.

Veel mensen zullen ook rente ontvangen op hun spaarbankboekje of anderszins. Ook deze moet u aangeven. Vaak is deze rente echter vrijgesteld tot een bedrag van 1000 gulden (of 2000 gulden voor gehuwden). Via een ingewikkeld systeem moet u uitrekenen of u hier recht op heeft. U hebt echter altijd recht op deze vrijstelling indien u geen rente op schulden aftrekt.

Aan het einde van het biljet vult u tot slot nog uw tariefgroep in.

Computer

Overigens is het invullen met de pen niet altijd meer nodig door het aangiftebiljet Q. Het is toegestaan een aangiftebiljet op de computer samen te stellen en te printen (op A4 formaat) en deze print, samen met de omslag van het originele biljet, in te dienen. U mag niet zelf zo'n uitdraai verzinnen. De in de handel aangeboden software om aangiftebiljetten te maken voldoet in het algemeen aan de voorwaarden van de Belastingdienst. De bekendste zijn de programma's van de uitgevers Kluwer en Elsevier. Ook kunt u een bij de Belastingdienst opgevraagde diskette als aangifte indienen in plaats van de papieren aangifte.

U kunt niet verwachten dat de Belastingdienst tips en belasting besparende mogelijkheden op het schijfje verwerkt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de officiële toelichting die de Belastingdienst bij de aangifte verstrekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.