+ Meer informatie

Wallage verdeelt geld opvang minderheden

1 minuut leestijd

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten met relatief veel leerlingen uit etnische minderheidsgroepen krijgen meer geld en meer vrijheid voor opvang en onderwijs aan die kinderen. Het gaat om leerlingen van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst.

Staatssecretaris Wallage van onderwijs heeft gisteren de 26 betrokken gemeenten laten weten op welke bedragen zij de komende jaren kunnen rekenen.

Voor de opvang en onderwijs aan de zogenoemde "leerplichtige nieuwkomers" is dit jaar in totaal acht miljoen gulden beschikbaar, en volgend jaar zo'n zeventien miljoen gulden. De helft van dat geld was al aan de gemeenten toegezegd, de rest komt uit de zogenoemde WRR-gelden, geld dat door het kabinet beschikbaar is gesteld na een rapport over allochtonenbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarin werd geconstateerd dat de nieuwkomers met een blijvende achterstand te kampen hebben. Ze presteren minder in het onderwijs dan hun Nederlandse leeftijdgenoten, onder meer door problemen met de Nederlandse taal.

Wallage wil met de betrokken gemeenten een overeenkomst sluiten, waarin wordt vastgelegd waar het geld in principe aan besteed moet worden. De gemeenten moeten, in overleg met het bijzonder onderwijs, zorgen voor de eerste opvang van de nieuwkomers. Verder moet de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs aan de nieuwe allochtone leerlingen verbeterd worden. Wallage wil de gemeenten meer vrijheid geven bij de besteding van het geld, zodat hun inspanningen deel kunnen uitmaken van andere maatregelen op het gebied van sociale vernieuwing.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.