+ Meer informatie

Rectificatie

2 minuten leestijd

De uitdrukking: „Wij verlaten zelden de dis, of er is nog spijze over, zo is er in Jezus Christus meer gerechtigheid en verdienste dan de gehele wereld behoeft”, is van Bunjan.

Inderdaad daar kan bezwaar tegenin gebracht worden De aigenoegzame offerande van Jezus Christus, „van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der gehele wereld”, mag met vergeleken worden met een zeker overschot De Schrift zegt „Als iemand de wet van Mozes teniet heeft gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon Gods vertreden heeft, en het bloed des Testaments onrem geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? ”

Hier gaat het met, het is volkomen waar, om iets dat overgebleven is, doch om Christus en Zijn offerande, die in het ongeloof versmaad wordt.

Maar uit het verband blijkt, dat het bij Bunjan was een pnjzen van Gods goedheid, daar de Heere mild en overvloedig geeft. De dichter van psalm 23 zegt: „Mijn beker is overvloeiende” En zo is de offerande van Jezus Christus niet alleen toereikende, maar overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld.

Mag Gods kind door genade delen in de vreugde van een overvloeiende beker, dan denkt het hart met droefheid aan allen, die op zo grote zaligheid geen acht nemen. Wenend van uit en met de wenende Jezus over de onbekeerlijkheid van het kerkelijke Jeruzalem, zeggende: „Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen”.

Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.