+ Meer informatie

BEVESTIGING EN INTREDE Ds. R. KOK TE NIJKERK

3 minuten leestijd

Donderdag 18 juli j.L was het een blijde dag voor de gemeente van Nijkerk, toen Ds. R. Kok aan deze gemeente verbonden werd. Hij werd bevestigd door zijn schoonzoon Ds. C. den Hertog van Harderwijk. Hij bediende het Woord uit Psalm 92: 14 t/m 16. Die in het huis des Heeren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. Het hoofdthema van de prediking was: De kerk des Heeren bezit een wonderlijke energie. Met als punten, ten eerste, de oorsprong, ten tweede de kracht, en ten derde de openbaring van deze energie. Na de bevestiging werd Ds. Kok toegezongen uit Psalm 71: 13: blijf hem in zijn grijsheid sterken. Ds. Kok bediende het Woord uit 2.Corinthe 5: 10 t/m 15. Want de liefde van Christus dringt ons. De prediking was samengevat in 3 punten, n.l. 1. de kracht van ons geloof, 2..de grond van onze hoop, 3. de vreugde van ons hart. De bezielende predikatie werd aandachtig beluisterd. Waarin Gods liefde voor eenarmzondaar benadrukt werd, recht zou het zijn als de Heere ons voor eeuwig verstoten had. Maar in zondaarsliefde zond Hijn Zijn Zoon. We moeten alles in Hem zoeken, niets uit ons, maar alles uit Hem, Hem all een. Niet Christus en en ik, of ik en Christus. We moeten ons leven verliezen om door Hem behouden te worden, Wij dan, kennende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Deze wereld gaat voorbij. Maar de liefde Gods blijft tot in eeuwigheid. Het ligt niet in ons, maar buiten ons, onze hoop ligt in Christus. Dat hebben wij allen nodig.

Na het uitspreken van de zegen, sprak namens de kerkeraad en gemeente ouderling R. Bulman, waarna Ds. Kok werd toegezongen uit Psalm 134. Daarna sprak de bevestiger Ds. C. den Hertog, vervolgens namens de classis Amersfoort en als consulent, Ds. P. den Butter: het is voor u geen onbekende classis, en wij zijn blij dat u weer in ons midden bent. Hij wenste hem veel zegen toe in Nijkerk. Namens de plaatselijke kerken sprak Ds. van Slooten, Herv. pred. Ds. Iz. Kok, zoon van Ds. Kok, sprak namens de kinderen een kort woord en vertelde wat over het leven van zijn vader, en zag de goedheid Gods wel bijzonder in deze bevestiging. Tot slot sprak de oud-pred. van de gemeente Ds. P. Roos van Middelharnis. Hij feliciteerde Ds. Kok en de gemeente, en wenste allen dezegen des Heeren toe. Voor deze dienst, die in één der grootste kerkgebouwen van Nijkerk gehouden werd, bestond een enorme belangstelling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.