+ Meer informatie

Investeringen in '83 9 proc. omhoog

CBS verricht steekproef

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De investeringen in vaste activa (gebouwen, machines, installaties e.d.) in de Nederlandse industrie zullen in 1983 ten opzichte van 1982 naar verwachting toenemen met negen procent. Voor 1982 moet echter nog met een afneming met zes procent ten opzichte van 1981 worden gerekend.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zijn ontleend aan een in oktober verrichte steekproef bij bedrijven in de nijverheid met tien of meer werknemers. Het effect van verwachte prijsontwikkelingen is niet uitgeschakeld.

De verwachte stijging in 1983 is voor een belangrijk deel terug te voeren op een toeneming van de investeringen door de aardolie-industrie (plus 69 procent), de chemische industrie (plus 21 procent) en de voedings- en genotmiddelenindustrie (plus 8 procent).

Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat de investeringen in de bedrijfstak delfstoffenwinning, waaronder die op het Nederlandse deel van het continentale plat, in 1982 toenemen met 38 procent en in 1983 naar verwachting met 23 procent. Bij de bouw- en installatiebedrijven nemen de investeringen zowel in 1982 als in 1983 af, vorig jaar met 13 procent, dit jaar met 21 procent.

Afneming gasbedrijven

Bij openbare nutsbedrijven nemen de investeringen in 1982 af met 10 procent. Deze daling van het investeringsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door een afneming bij de elektriciteitsbedrijven (-17 pct) tegenover een toeneming bij de gasbedrijven (+17 pct). Voor 1983 wordt voor de gehele bedrijfstak enige toeneming verwacht (+4 pct), deze is vooral de resultante van een verwachte toeneming bij de elektriciteitsbedrijven (+11 pct) en een verwachte afneming bij de gasbedrijven (-12 pct).

Uit het onderzoek blijkt dat de afneming van de investeringen in de industrie in 1982 voornamelijk is toe te. schrijven aan de bedrij f skiassen aardolie-industrie (-34 pct), voedings- en genotmiddelenindustrie (-8 pct) en bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie (-37 pct). Daarentegen vertoont alleen de chemische industrie in 1982 een stijging (+17 pct). De investeringen in de metaal- en elektrotechnische industrie dalen enigszins (-4 pct).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.