+ Meer informatie

Minder leerlingen voor kleuter- en basisscholen

Straks werkloosheid onder kleuterleidsters

2 minuten leestijd

Volgende week zullen er minder kinderen naar de grote school gaan dan vorig jaar. De laatste jaren is de bevolkingstoeneming ook geringer geworden en voor de komende tijd wordt dan ook gerekend op steeds minder kleuters en leerlingen voor het basisonderwijs.
Op het ministerie van onderwijs en wetenschappen zijn berekeningen gemaakt, die laten zien dat er over drie jaar 60.000 kleuters minder op de kleuterscholen zullen zitten dan nu het geval is. Blijft een gemiddelde van 23,7 kleuter per leidster gehandhaafd, dan zal er tegen die tijd voor ongeveer 2500 kleuterleidsters geen werk meer zijn. Om even bij het kleuteronderwijs te blijven: naar schatting zitten er rond nieuwjaar 513.200 meer kleuters op de bijna 7000 scholen: 8000 meer dan een jaar tevoren. Deze stijging tegen de ontwikkeling van de bevolking in, wordt veroorzaakt door een nieuwe maatregel: kleuters van 3 jaar en negen maanden mogen worden toegelaten bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Voordien moest de kleuter vier jaar zijn geweest. Deze maatregel levert ongeveer 10.000 kleuters extra op voor de scholen. De laatste jaren gaan er ook al enige duizenden kinderen minder per jaar naar de lagere school. Volgende week zitten er volgens de prognose van het ministerie ongeveer 225.000 nieuwelingen in de eerste klassen. In het geheel zullen er dan circa 1.46O.O0O kinderen op de lagere scholen zitten, die door ruim 50.000 onderwijzers en onderwijzeressen worden onderricht. Zijn er bij het kleuteronderwijs geen problemen bij het voorzien in vacatures, bij het lager onderwijs is het plaatselijk wel eens een probleem om tijdig voldoende leerkrachten aan te trekken. Het moelijkst is het daarbij nog de vacatures vervuld te krijgen, die er zijn als gevolg van de taakverlichtlng voor hoofden van scholen, een regeling, die met ingang van het nieuwe schooljaar is uitgebreid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.