+ Meer informatie

RIJKSPOLITIE

3 minuten leestijd

Heel Nederland, met uitzondering van het grondgebied van de 130 gemeenten waar gemeentelijke politiekorpsen hun taak verrichten, is het werkterrein van het Korps der Rijikspolltle. Dat gebied is verdeeld over 17 districten, die weer onderverdeeld zijn In groepen en posten. Verder omvat het korps nog de Algemene Verkeersdienst met o.a- de Porsche-surveillance op de autosnelwegen, de Dienst Luchtvaart en de Rijkspolitie te Water.

De officier zal zijn carrière beginnen met een intoodiucn-ieperiode van ongeveer een jaar, waarin hij bekend wordt gemaakt met de organisatie en de taken van de Rijkspolitie. Daarna zal hij doorgaans als officier aani de staf van een district worden toegevoegd, in eerste instantie belast met verkeerszaken. Vervolgens kan hij zich gaan specialiseren op het terrein van recherdhe mobieJe eenheden, opleidingen enz.

De Rijkspolltle-officier krijgt in zijn functie te maken met regionale karakteristieken en tradities. Zijn taak brengt hem in contact met instanties van velerlei aard. Door de uitgebreidheid van zijn werkterrein zal de Rljkspolltie-offlcier in het algemeen vaker dan zijn collega van de gemeentepolitie, „op afstand" leiding' moeten geven. een grondig lichamelijk en psychologisch onderzoek. Hij zal daarin beoordeeld worden door een selectiecommissie van ervaren politie-officieren.

Het studiegeld bedraagt ƒ 600,- per jaar. In bijzondere gevallen kan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling worden verleend. Bij plaatsing op de academie wordt de student benoemd tot ambtenaar in tijdelijke dienst met de titel van adsplrant-officler van politie.

De studenten ontvangen tot de stageperiode een maandgeld, waarop voor voeding en huisvesting een bepaald bedrag wordt ingehouden. Het uniform wordt kosteloos verstrekt. Bij^ het begin van de stageperltde volgt een benoeming tot adjudantinspecteur van gemeentepolitie. De eerste twee jaren van de opleiding zijn intern» Het halfjaar voordat de stageperiode begint en het laatste halfjaar van de opleiding verblijft men in een pension in Apeldoorn.

Na de bevorderin.g tot adjudantinspecteur van gemeentepolitie — dus gedurende de stage en het laatste halfjaar aan de academie —^bekostigt ieder zijn hulsvesting en verzorging uit zijn salaris. Na voltooiing van de studie wordt men bij de plaatsing in een gemeentelijk politiekorps bevorderd tot inspecteur van politie, ambtenaar 3e klasse; bij plaatsing bij het Korps Rijkspolitie tot officier 2e klasse.

Het collegejaar begint in augustus. Verzoeken om plaatsing op de Nederlandse Politie Academie zijn voor 1 januari van het jaar waarin men geplagts wil worden, te richten aan de Raad van bestuur van de Nederlandse Politie Academie, Spui 47-49, 's-Gravenhage. Wie meer wil weten over de academie richt zich tot de directeur van de Ned. Politie Academie, De Kleiweg 15 te Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.