+ Meer informatie

Vijf kieskringen weigeren Volksunie en Centrumpartij

Op principiële gronden of wegens tekort handtekeningen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De hoofdstembureaus van de kieskringen Groningen, Leiden, Den Helder, Amsterdam en Rotterdam hebben gisteren de lijst van de Nederlandse Volksunie ongeldig verklaard. Het hoofdstembureau van de kieskring Maastricht verklaarde de lijst van de Centrumpartij ongeldig.

In Groningen en Amsterdam hadden de hoofdstembureaus principiële bezwaren tegen de deelneming van de Volkunie aan de komende Tweede kamerverkiezingen. In de andere kieskringen bleek het aantal vereiste handtekeningen, 25 per lijst, onvoldoende.

Ondertekenaars van de lijst trokken hun handtekening in, omdat die was verkregen onder valse voorwendsels, of omdat handtekeningen bleken voor te komen op meer dan één lijst, aldus de betrokken hoofdstembureaus.

Het hoofdstembureau in Amsterdam meent, dat door de doelstelling van de Volksunie de democratie zoals die in onze rechtsorde en in ons staatsbestel is verankerd in haar diepste wezen geweld wordt aangedaan. Dat diepste wezen is volgens het hoofdstembureau Amsterdam, dat de gemeente Amsterdam omvat, de eerbied voor de persoonlijkheid van iedere mens. De centrale gedachte waaruit alle kenmerken van de democratie voortvloeien. Het hoofdstembureau Amsterdam merkt de Volksunie aan als strijdig met de Nederlandse rechtsorde.

Het hoofdstembureau Groningen, dat de gehele provincie Groningen bestrijkt, acht de doelstellingen van de Volksunie in strijd met de openbare orde en goede zeden. Het stembureau beroept zich daarbij op een uitspraak van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, dat de partij moet worden aangemerkt als een verboden vereniging, omdat zij discriminerend is en aanzet tot haat wegens ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.

Ontoereikend
Ook in de kieskring Rotterdam (waaronder alleen de gemeente Rotterdam valt) en in de kring Maastricht (geheel Limburg) was het aantal handtekeningen ontoereikend.

In Rotterdam trokken elf mensen hun handtekening in, nadat een actiegroep hen had gewezen op de doelstellingen van de Volksunie. Zes mensen die hun handtekening hadden gezet bleken niet voor te komen in het bevolkingsregister. In Maastricht viel de Centrumpartij af, omdat de partij uiteindelijk een handtekening te kort bleek te komen. Onderzoek door het hoofdstembureau bracht aan het licht, dat één persoon zowel de lijst van de Volksunie als de lijst van de Centrumpartij had getekend. Zijn handtekening op de lijst van de Centrumpartij werd door het hoofdstembureau geschrapt.

Onderzoek door het hoofdstembureau bracht aan het licht, dat één persoon zowel de lijst van de Volksunie als de lijst van de Centrumpartij had getekend. Zijn handtekening op de lijst van de Centrumpartij werd door het hoofdstembureau geschrapt.

Ook bij de twaalf andere hoofdstembureaus werden bezwaren ingebracht tegen de deelneming van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij aan de Tweede kamerverkiezingen.

Tegen de beslissingen van hoofdstembureaus kunnen zowel degenen die bezwaar maakten tegen de Volksunie en de Centrumpartij als de partijen zelf in beroep gaan bij gedeputeerde staten van de betreffende provincies.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.