+ Meer informatie

Civitas Studiosorum Fundamento Reformato

2 minuten leestijd

Nu binnenkort cle nieuwe cursus aan cle universiteiten en hogescholen weer aanvangt, grijpt het bestuur der Civitas, Studiosorum Fundamento Reformato deze gelegenheid aan om U te wijzen op het bestaan van de studentenvereniging, cle C.S.F.R. Deze landelijke vereniging is bij uitstek een studievereniging, die zich bezighoudt met het bestuderen van o.a. actuele theologische, maatschappelijke, ethische en politieke problemen in het licht van cle reformatorische beginselen.

Haar leden, die o.a. in Utrecht en Delft disputen vormen, behoren voor het grootste gedeelte tot de Ned. Herv. Kerk (Gereformeerde richting), cle Chr. Geref. Kerken, de Geref. Gemeenten en de Oud-Geref. Gemeenten.

Diegenen, die nadere inlichtingen over cle C.S.F.R. op prijs stellen, kunnen zich wenden tot:

A. Brand, Alcxander Numankade 39, Utrecht, tel. 15620.

Mej. M. M. van Harmeien, cle Savornin Lohmanlaan 483, Den Haag, tel. 338589.

K. v. d. Sluys, Hof van Delftlaan 93, Delft, tel. 22818. (Kon in ons vorig nr. niet worden opgenomen. Red.)

Om cle lange dagen te korten hadden cle Groot en Hogerbeets, die niet bij elkaar mochten komen, vergunning gekregen om te studeren en te schrijven zoveel ze wilden.

Zo nu en clan kreeg de Groot een grote kist met boeken uit Leiden.

Eerst werd door cle bewaking alle gaande en komende boekenkisten gecontroleerd of er geen verboden dingen bij waren, maar op de duur geloofde cle wacht het wel. Er zaten toch altijd maar geleerde boeken in, waar ze niets van begrepen.

Later zouden zij spijt hebben van hun nalatigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.