+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

Leer ons bidden, door Ds. S. van Dorp. Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

We hebben hier geen verklaring van het volmaakte gebed aan de hand van onze Heidelberger. Ds. Van Dorp behandelt in 26 meditaties het Onze Vader zelfstandig op een Schriftuurlijke, enigszins gemoedelijke wijze.

Het zal waarschijnlijk wel het laatste werk van deze schrijver zijn. Hij heeft dit blijkbaar nog persklaar ge maakt voor het einde van zijn leven. Zo schrijft Ds. W. L. Tukker in een ten geleide. Daaruit nemen we nog het volgende over:

„Wat heeft deze dienaar des Evangelies gewerkt zo lang het dag was en zelfs toen de dag was gedaald, en de avond van zijn leven over hem was gekomen. Hij heeft zo veel gewerkt, dat zelfs na zijn heengaan zijn werken hem nog volgen. Het is toch geen geringezaak om — en dat onder zulke omstandigheden van verduisterde ogen — nog de kopij voor twee boeken klaar te hebben gemaakt. Het moet toch wel een geestelijke gesteldheid van een mens verraden, als die mens, waar alle werk hem reeds ontviel, toch nog bezig bleef met produceren voor de kerk. Hier kan toch geen enkele eerzucht of baatzucht of winzucht meer in het spel zijn, zo er die al ooit bij zo’n mens geweest waren”.

Bij deze waarderende woorden willen we het laten. Het werk heeft verder geen aanbeveling nodig. Het is keurig uitgegeven, gebonden in linnen band en kost f 7,25.

Oranje-kalender 1969 van „Pro Juventute”.

Pro Juventute is een vereniging, die probeert kinderen, die extra zorg behoeven, te helpen, in samenwerking met de ouders en met eerbiediging van hun levensovertuiging. De kalenderverschijntmetinstemmingvanonze Koningin en van Prins Bernhard ten bate vandie taak. Zij geeft in prachtige kleuren afbeeldingen van de leden der koninklijke familie.

Het doel van de uitgave is goed, de afbeeldingen zijn mooi en de prijs zal voor velen geen bezwaar zijn, namelijk f 3,90 (verzendkosten f 0,60 extra). De kalender is te verkrijgen bij de kalender-aktie Pro Juventute, Postbus 7101 te Amsterdam, telef. 020-790949, postgiro 517400.

Rede uitgesproken door de Staatssekretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Dr. R. J. H. Kruisinga, ter gelegenheid van het honderd-jarige bestaan van het Hervormd Opleidingscentrum Ruimzicht te Doorn op 27. juni 1968.

Met belangstelling hebben we deze rede gelezen. We onthouden ons echter van een bespreking, omdat het onderwerp te veel ligt buiten de doelstelling van ons blad. We volstaan met deze vermelding.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.