+ Meer informatie

Sliedrechtse scholen bestellen kringlooppapier

6 minuten leestijd

SLIEDRECHT De actie voor het gebruik van krlnglpoppapier op scholen In Sliedrecht Is een groot succes geworden. Vrijwel alle scholen hebben

deze actie van de Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht ondersteund.

Hoewel enkele scholen kort geleden nieuw papier hadden ingekocht, heeft de stichting voor ruim 900 pakken A4 van 500 vel mogen bemiddelen.

De actie voor kringlooppapier komt op het moment dat, door het instorten van de oud-papierprijs, de gemeenten in samenwerking met Gevudo actief gaan helpen bij het inzaDe heer J. P. W. M. Akkerman uit Vlaardingen is benoemd tot ridder in de Orde van OranjeNassau. Na 39 jaar op het terrein van de diergeneeskunde werkzaam te zijn geweest, is Akkerman per 1 juli met pensioen gegaan. Zowel nationaal ais internationaal heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. De onderscheiding werd op 28 juni in Zeist uitgereikt door de burgemeester van Zeist, R. G. Boekhoven.

De heer J. A. Egas uit Hardlnxveld-Glessendam is op vrijdag 28 juni benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen ontving hij uit handen van burgemeester B. van Wouwe van Hardinxveld-Giessendam. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij de Baggermaatschappij Holland BV. Met de komst van de heer Egas bij het bedrijf in 1951 werd de basis gelegd voor een eigen bedrijfsadministratie. Tijdens de opbouw van het bedrijf na de oorlogsjaren, waarbij de watersnoodramp een sterke impuls betekende, groeide de functie van de heer Egas uit tot naaste medewerker van de directie. Door de expansie van de baggermaatschappij breidde ook het aantal werknemers zich in de loop der jaren uit van 25 tot circa 220 personeelsleden. Voor ongeveer 170 mensen draagt de heer Egas in de functie van hoofd gespecialiseerde stafdiensten de directe verantwoordelijkheid. De heer D. J. M. Rohde uit Vlaardingen kreeg op 28 juni uitgereikt de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1 september 1961 is hij in dienst van de Vlaardingse gemeentepolitie. Daarvoor was hij ruim vijf jaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Als agent kwam de heer Rohde in 1961 de algemene surveillancedienst versterken. Via diverse bevorderingen kwam hij uiteindelijk bij het bureau verkeerszaken, waaraan hij op dit moment leiding geeft. Op 1 augustus zal hij de politiedienst verlaten met gebruikmelen van oud papier. Doordat het huis aan huis ingezameld zal worden, wordt de oud-papierberg nog groter. De stichting vind dat de gemeenten daarom moreel verplicht zijn ook het making van de zogenaamde vvumaatregel.

De 77-jarige heer P. M. Kunst uit Sint Phillpsland ontving vorige week uit handen van burgemeester T. A. Vogel de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Kunst kreeg deze onderscheiding bij de herdenking van zijn veertigjarig jubileum als koster van de hervormde gemeente in zijn woonplaats. Burgemeester Vogel ging in zijn toespraak onder meer in op het werk dat de Fliplandse kosters in de loop der eeuwen hebben gedaan. Ook sprak hij, onder verwijzing naar Romeinen 13, over de taak van de overheid ten aanzien van de kerk. Kunst is de eerste koster op Sint Philipsland die de gemeente zo lang in deze functie heeft gediend. In de 40 jaar die Kunst de gemeente diende, werkte hij samen met zeven predikanten. Vijf jaar geleden kreeg Kunst het zilveren draaginsigne met oorkonde van de vereniging van kerkvoogdijen.

Gemeenteambtenaar J. van der Maas uit Poortvllet heeft vrijdag 28 juni een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester H. A. van der Munnilc speldde hem de eremedaille in zilver op. Van der Maas heeft de medaille gekregen wegens veertigjarig dienstverband. Hij begon zijn loopbaan bij de toenmalige gemeente Poortvliet. Na de samenvoeging van de zeven gemeenten op het eiland ging hij mee naar de nieuwe gemeente Tholen. Buiten zijn werk heeft Van der Maas ook veel vrijwilligerswerk verricht voor het Rode Kruis en Veilig Verkeer Nederland. Met ingang van 1 augustus maakt Van der Maas gebruik van de vut-regeling. De heer A. de Jong uit NleuwLekkerland kreeg vrijdag 28 juni door burgemeester J. de Jonge de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Deze koninklijke onderscheiding werd hem toegekend bij het verlaten van Meubelfabriek, van der Plaat na een 45-jarig dienstverband. In al die jaren was hij tevens de EHBO'er binnen het bedrijf. Verder eindprodukt van het oud papier te gebruiken.

Omdat de actie in Sliedrecht een succes geworden is, wil de Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht, in overis de heer De Jong al 41 jaar lid van het christelijk koor "Omnia Cum Deo" in Nieuw-Lekkerland, 40 jaar lid van de Hout- en bouwbond van het CNV en zestien jaar koster van de gereformeerde kerk.

Huwelijken

Zestig jaar zijn de heer en mevrouw De Nooyer-van Belzen uit Koudekerke in het huwelijk verbonden. Dit heugelijke feit vierden iij met hun familie. De heer De Nooyer (83 jaar) en zijn vrouw (80 jaar) hebben hun hele leven in Arnemuiden gewoond. Nu wonen zij in Huys ter Schelde in Koudekerke. De heer De Nooyer heeft 43 jaar op de hofstede Groeneburgh gewerkt en zijn vrouw werkte 31 jaar op hofstede Nieuwleven.

Het echtpaar P. Monster en P. Monster-Vos uit Puttershoek vierde gisteren zijn 60-jarige bruiloft. De bruidegom is 85 jaar, de bruid 82. Beiden verkeren nog in redelijke gezondheid. De heer en mevrouw Monster hebben vijf kinderen, veertien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De loco-burgemeester en zijn vrouw brachten gisteren de felicitaties over van het gemeentebestuur.

In Hendrik Ido Ambacht zijn vandaag B. Alblas, geboren op 6 december 1918, en E. Alblas-Térlouw, geboren op 5 augustus 1921, vijftig jaar getrouwd. Het jubilerende echtpaar woont aan de Thorbeckestraat en heeft twee kinderen en vier achterkleinkinderen. De heer Alblas is vroeger werkzaam geweest bij de scheepswerf Van der Giessen-De Noord. Burgemeester J. Broekhuis en zijn echtgenote bezochten het echtpaar. Zij bezochten vandaag ook W. den Hoed, geboren op 12 december 1915, en W. den Hoed-de Waard, geboren op 26 maart 1914. Dit echtpaar, dat woont aan de Van Kijfhoekstraat, is eveneens vijftig jaar getrouwd. De heer en mevrouw Den Hoed hebben negen kinderen, 28 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De jubilerende bruidegom was vroeger bakker. leg met Gevudo, in het hele Gevudogebied een actie voeren voor het gebruik van kringlooppapier. In het kader van de interne bedrijfsmilieuzorg wil Gevudo ook zelf op kringlooppapier overgaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.