+ Meer informatie

Kopen en verkopen is geen niemandsland

Ds. R. van Kooten voor ref. zakenlieden:

5 minuten leestijd

BUNNIK — „Het terrein van kopen en verkopen is geen niemandsland. Het geldt voor alle mensen en voor alle terreinen van het leven: Ik ben de Heere uw God. Vanuit de tweede tafel van de Wet, die ook onder dit opschrift staat, wordt duidelijk dat de Heere geen enkel terrein van het leven aan ons eigen inzicht overlaat. Hij stapt ook ons bedrijf, ons kantoor, onze winkel binnen".

Aldus ds. R. van Kooten, hervormd predikant te Zeist gisteravond in een lezing voor de Vereniging Reformatorisch getuigenis in het commerciële leven. Ds. Van Kooten sprak over „De ethiek van het zakenleven", met als ondertitel „Zondag 42... meer dan theorie". De keuze van deze zondag als uitgangspunt voor mijn lezing mag geen misverstand wekken. „Ik wil mij hiermede niet stellen aan de zijde van hen die op de doperse wijze met wantrouwen en afkeuring kijken in de richting van de mensen in het zakenleven alsof iedere zakenman een doorgewinterde schurk zou zijn. Het is niet waar dat een christen geen zakenman, of zakenvrouw zou kunnen zijn.

De keus van Zondag 42 is echter gedaan om direct aan te geven dat ook het terrein van kopen en verkopen geen niemandsland is". De referent ging in op een drietal vragen: hoe komt u aan uw vermogen, hoe beheert u uw vermogen, hoe besteedt u uw vermogen. De ogen des Heeren vragen ons van dag tot dag: hoe komt u aan uw goed? Hij is bij ons wanneer we aan de weegschaal staan. Hij is bij ons wanneer we een ander een contract aanbieden. Hij is ook de Hoofdinspecteur van de warenkeuringsdienst. Het gaat dus nooit aan om te zeggen: zaken zijn zaken. Zaken mogen misschien wel eens voor het meisje gaan, maar ze gaan nimmer voor de Heere. Ook voor het zakenleven geldt of we de zondag meenemen de week in, of dat we de week meenemen de zondag in. Anders gezegd: óf onze handel en wandel is onderworpen aan de Heere, óf de Heere is onderworpen aan onze handel en wandel.

Heilige noodzaak
De predikant stelde dat het noodzakelijk is om een juiste diagnose te stellen wil het medicijn kunnen worden aangewezen. „Wij hebben immers in de zondeval onze ziel verpand aan het stof. De eerste daad van de mens was om op een onrechtvaardige wijze een forse winst te maken, om met zo weinig mogelijk werk zoveel mogelijk naar binnen te halen. Dat is de eerste zonde geweest en die zonde zit in een ieder van ons. We deinsden er niet voor terug om in het paradijs Zijn Naam en eer, Zijn schepsel en Zijn schepping te ontstelen. Zo zijn we dus geboren dieven en dieveggen. Dat is een ontdekkend woord. Het is een heilige noodzaak dat we weten mogen van de Verlosser Jezus Christus. Voor een zakenman is Christus onmisbaar. Het is alleen door Hem, dat we de genade van de verzoening ontvangen. Maar het is ook alleen door Hem dat we de genade van de heiliging deelachtig geworden."

Niet te scheiden
Met nadruk wees ds. Van Kooten erop dat deze twee niet zijn te scheiden. „Door de gemeenschap met Jezus Christus worden we eerlijk tegenover God én eerlijk tegenover de mensen. Door de kracht van Christus wordt de ziel verlost van de zonde van het egoïsme en de kleefkracht van de materie. Dat zijn de grondlijnen van de bijbelse ethiek voor het zakendoen." Hij wees erop dat mensen zo vindingrijk kunnen zijn in het ontdekken van een mooie naam voor een kwalijke zaak. We kunnen onze gierigheid zo gemakkelijk de bekende en deugdzame Hollandse zuinigheid noemen. Maar als wij gierig zijn beheren we niet Gods geld, maar zijn we slaaf geworden van ons geld.

Dwars tegenover de gierigheid staat echter de verkwisting. Alles wat we niet verantwoorden kunnen is verkwisting. Dat is dan bijvoorbeeld te zien in ons huisgezin. Goed meubilair wordt dan maar niet achteloos vervangen. Het betekent niet dat we niet mogen genieten van Gods gaven. We mogen in een restaurant heerlijk eten, we mogen ons huis en onze kleding goed verzorgen. Als we het maar onder kunnen brengen bij: hetzij dat we eten, hetzij we drinken, doet het al ter ere Gods.

Als het er over gaat hoe we ons geld zullen besteden als we door de Heere gezegend zijn, dan zijn er heel wat taken. Ds. Van Kooten noemde tal van practische voorbeelden: „Ik denk aan de onvolledige gezinnen met opgroeiende kinderen, waar het echt geen vetpot is. En zouden we niet verloofden die graag willen trouwen, maar daarna haast worden gedwongen om het krijgen van kinderen uit te stellen om de ellendig hoge hypotheekrente te betalen, niet kunnen helpen met een hypotheek lening tegen lage rente?"

Alternatief ziekenfonds
De Zeister predikant ging later op de avond, bij het beantwoorden van de vragen nog wat verder in een opvallende zaak die hij aan orde stelde. Hij acht het namelijk hoog tijd dat er een soort van alternatief ziekenfonds wordt opgericht nu de wet op de afbreking van de zwangerschap is aangenomen. Als straks de abortus in het ziekenfonds komt, zijn we dan door onze premiebetaling niet mede schuldig? Er moet dringend nog meer bezinning en overleg over deze en andere zaken van de grond komen. Maar ook daar is geld voor nodig. Calvijn stelde echter dat er geen grens aan het weldoen is ten aanzien van de zaken die God op onze weg plaatst, dan wanneer het vermogen ons in de steek laat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.