+ Meer informatie

Franse protestanten kritisch over arbeid

Predikant 29 dagen in hongerstaking

3 minuten leestijd

VIVIERS — Werk is een recht, een zegen voor iedereen, maar kan tevens een dwang en een bron van ergernis en ontaarding zijn. De Bijbel wijst op twee „arbeids-zonden": slavernij en zelfverheerlijking. Deze stelling is een van de uitkomsten van de synode van de Franse Protestante kerken in Viviers.

Ruim 150 afgevaardigden uit het merendeel van de Franse protestante stromingen hebben aan de synode deelgenomen. Naast het thema „werk en werkloosheid" is gesproken over de positie van buitenlandse werknemers en agrariërs in Frankrijk.

Werk, aldus de synode, kan leiden tot verslaving. Het is een middel dat geen doel mag worden. De synode waarschuwt voor een te ambitieus gedrag, vooral onder mensen met een zekere verantwoordelijkheid. Zij weigeren dikwijls verantwoordelijkheden te delegeren, terwijl dat goed mogelijk is, soms omdat ze de smaak van „macht" te pakken hebben gekregen. Dat leidt dan tot oververmoeidheid en dat, aldus de synode „is even slecht voor het lichaam als voor de geest."

De Franse protestanten in Viviers hebben de nadruk gelegd op het gebod, dat de zondag een rustdag is.

Uitkering ingeval van werkloosheid is van twee kwaden de minste. Ook werklozen zien deze uitkering in de meeste gevallen als „tijdelijk" en in afwachting van betere tijden. Ze hebben, aldus de protestanten, recht op de solidariteit van hen, die wel werk hebben. Te zeer wordt de waarde van de mens de laatste tijd gekoppeld aan zijn arbeidskracht, „redelijk beginnend in tijden van economische groei, slecht betaald in tijden van crises, of zelfs schandalig verworpen als zijn spierkracht niet meer nodig is."

Politiek
Dat laatste slaat op de behandeling van buitenlandse werknemers in Frankrijk. De Franse politiek is erop gericht ze in zo groot mogelijken getale terug te sturen naar het land van herkomst om zo arbeidsplaatsen vrij te maken voor Fransen.

„Dat is een wijd verspreide, maar volledig onjuiste opvatting", aldus ds. Jean Costil in Viviers. Costil, die juist een 29 dagen durende hongerstaking in Lyon had beëindigd om de aandacht te trekken voor problemen van met uitwijzing bedreigde buitenlandse werknemers, gaf in Viviers zijn visie op de zaak.

Wegens de lopende campagne om de Franse presidentsverkiezingen, kunnen zijn uitlatingen tijdens de synode, politiek gewicht hebben. Costil riep op waakzaam te blijven als de socialist Mitterrand komende zondag tot president wordt gekozen. In dat geval moet er naar worden gestreefd, dat buitenlandse werknemers stemrecht in hun woonplaats krijgen.

Als Giscard herkozen wordt, vreest hij het ergste voor hen. De synode van protestante kerken in Frankrijk heeft voor de eerste keer een vrouw aangewezen als voorzitter van de volgend jaar te houden vergadering: Marthe Westphal. Het Franse dagblad „Le Monde" merkt op, dat dat waarschijnlijk is geschied als compensatie voor een incident: 12 vrouwen verlieten tijdelijk de vergadering omdat de synode naar hun mening niet voldoende tegemoet kwam aan hun eisen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.