+ Meer informatie

„EENSTEMMIG”

2 minuten leestijd

De aanhalingstekens in de titel wijzen erop dat de titel niet van mijzelf is. Dit korte artikel wil aandacht vragen voor de keurig verzorgde uitgave van deputaten voor onderzoek naar het kerkelijk lied.

Zoals bekend heeft de synode van Amersfoort 1980 besloten dat het door deputaten opgestelde rapport in de kerken verkrijgbaar moest worden gesteld. Dat deed de synode om twee redenen. In de eerste plaats om de gronden voor het met betrekking tot het kerkelijk lied genomen besluit aan de kerken duidelijk te maken. Dit rapport is van geweldige steun geweest bij de discussies op de synode. Het behandelt de bijbelse gegevens. Het gaat ook in op het samenleven van leden van het lichaam van Christus. Er was, hoe men over de materie zelf ook dacht, in de synode veel waardering voor het rapport. Het mag een degelijk en duidelijk werkstuk genoemd worden. Welnu, ook vanwege de kwaliteit van het rapport, meende de synode dat het bredere bekendheid dient te genieten.

Persoonlijk ben ik van mening dat geen lid van de kerken over deze zaak zich een mening mag veroorloven, als hij/zij dit rapport niet heeft gelezen. Het rapport is bijzonder evenwichtig. Bekend is de conclusie dat de Schrift het zingen van het vrije lied gebiedt noch verbiedt. Wij willen als reformatorische christenen ons door de Schrift laten leiden. Het beroep op de Schrift is beslissend. Dat zal ook bij dit onderwerp het geval moeten zijn. Daarom is het van zo grote betekenis dit gedegen onderzoek van de bijbelse gegevens op ons te laten inwerken.

De tekst van het rapport was iets breder dan de tekst van deze brochure. Het is goed dat er enige bekortingen zijn aangebracht, terwijl enkele oneffenheden in de stijl zijn weggewerkt. Overigens bevat deze brochure de tekst van het rapport.

Deputaten verdienen ook voor deze uitgave de dank van de kerken. De brochure is te verkrijgen door overmaking van f. 5, -- op giro 535300 van de penningmeester van het Kerkelijk Bureau te Schiedam.

Op de achterflap is een uitvoerig citaat afgedrukt van het artikel dat ds. J.H. Velema in De Wekker van 28 november 1980 over dit rapport en de hierop gebaseerde beslissing van de synode heeft geschreven. Dat lijkt me een goede introductie tot het rapport, zij het dat men achteraan moet beginnen om deze introductie te vinden.

We hebben hier een studie- en beleidsstuk, dat ons helpt om deze zaak op bijbelse manier te bespreken. Zij is met grote omzichtigheid behandeld, door deputaten en synode. Bestudering en bespreking van dit rapport vragen om een zelfde houding.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.