+ Meer informatie

„Kansloze asielzoeker niet apart opbergen"

Plannen regering en Kamer botsen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet en de Tweede Kamer dreigen in botsing te komen over de opvang van kansloos geachte asielzoekers. Het kabinet wil deze groep onderbrengen in aparte opvangcentra, de kort-verblijfcentra (KVC's). Volgens een meerderheid in de Kamer worden dit Jkampen der uitzichtlozen", waarin de spanningen tot een onaanvaardbaar niveau zullen oplopen.

Dit bleek gisteren bij de voortzetting van het debat over vernieuwing van het asielbeleid, waarin vooral de procedures worden versneld. In de centra voor kanslozen komt er ook een wat strenger regime. De daarin verblijvende asielzoekers worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Volgens minister D'Ancona van WVC, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, gaat de Kamer met haar tegenstand tegen deze KVC's voorbij aan de werkelijkheid.

In de huidige centra, waarin kanseloze en kansvolle asielzoekers bij elkaar verblijven, loopt de spanning soms ook op. D'Ancona: „Niets wekt zoveel spanning op als ongelijke behandeling van öp het eerste gezicht gelijken". Staatssecretaris Kosto van justitie meent dat de KVC's een beheersbaarder situatie scheppen dan het binnen één centrum onderbrengen van „gedoemden en niet-gedoemden".

Kosto hield ook vast aan een mogelijkheid om kansloze asielzoekers eventueel op te sluiten. Er geldt in KVC's een „aanwezigheidsplicht" om te voorkomen dat hele groepen asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen. Maar er komt, volgens de staatssecretaris, „geen schildwacht voor de deur". Vermoedelijk zullen vandaag bij de afronding van het debat, op initiatief van het PvdA-kamerlid Van Traa twee moties worden ingediend, die de KVC's èn de mogelijkheid tot opsluiting afwijzen. Een meerderheid in de Kamer lijkt die moties te steunen.

Misdrijf

Minister Hirsch BaUin zei gisteravond in zijn bijdrage aan het debat dat hij het aan het werk houden van illegalen niet als een overtreding maar als een zwaarder deUct, een misdrijf beschouwt. Het is een gevaar voor de openbare orde en voor de openbare financiën. Hirsch Ballin wil de boetes hiervoor fors verhogen. Uitvoerig 'Stond"'de^ bewindsman stil bij het in het asielbeleid ingeburgerde begrip „kennelijk ongegrond". Kennelijk ongegronde asielzoekers komen in een verkorte procedure en hebben ook geen recht op hoger beroep bij een beslissing tot uitwijzing.

Volgens Kosto lijkt de toename van het aantal asielzoekers ten einde. In augustus vroegen 12.825 vreemdelingen in ons land asiel aan. Dat zijn er 520 minder dan in augustus vorig jaar. In 1991 zijn er minder asielaanvragen gedaan dan in de overeenkomstige periode in 1990. De staatssecretaris deelde de Kamer ook mee met de KLM te hebben afgesproken een proef te starten met personencontrole buiten de landsgrenzen. Daarvoor zullen leden van de Koninklijke Marechaussee op een buitenlands vliegveld worden gestationeerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.