+ Meer informatie

NG-Sendingkerk wil snel uit GOR treden

„Minder emoties en verbittering"

3 minuten leestijd

KAAPSTAD — De Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (NGSK), de vroegere NG-Kerk voor kleurlingen, zal waarschijnlijk op korte termijn uit de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR) treden. Ook zal de Sendingkerk spoedig de Federale Raad verlaten, waarin de (blanke) Nederduitse Gereformeerde Kerk samenwerkt met de drie vroegere dochterkerken voor kleurlingen, Indiërs en zwarten. Dat zegt de nieuwe synodevoorzitter van de Sendingkerk, dr. Nic Apollis.

Apollis verwacht dat het veranderend tij in Zuid-Afrika ertoe leidt dat de kerk zich wat meer op de theologie en wat minder op de politiek gaat concentreren. Maar als er moet worden gesproken, zal de Sendingkerk dat niet nalaten. „Er zijn niet zoveel emoties meer, er is minder verbittering".

In de GOR werken 30 kerken samen, waaronder de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederduitse Gereformeerde Kerk. Twee jaar geleden verlieten vier kerken, waaronder de Christelijke Gereformeerde Kerken in ons land en de Zuidafrikaanse Gereformeerde Kerk (de Doppers) de raad, omdat de GOR weigerde de Gereformeerde Kerken wegens hun standpunt over homoseksualiteit en het gezag van de Bijbel het lidmaatschap te ontzeggen. Volgens Apollis kost de GOR te veel geld en is hij slechts een, adviserend lichaam, dat geen bindende beslissingen kan nemen. Bovendien heeft de blanke kerk er -door haar rijkdom— te veel invloed, aldus de nieuwe synodevoorzitter. „Zij kunnen daar rekenen op een zeer sympathiek gehoor".

De tijd dat de blanke kerk haar wil aan de Sendingkerk oplegde, is volgens Apollis „dood en begraven". De kerk houdt er, zo meent Apollis, nog steeds dezelfde opvattingen op na als enkele jaren geleden, reden waarom de Sendingkerk de Federale Raad zal verlaten.

Weinig verwachting

De opvolger van dr. Allan Boesak heeft geen hoge verwachtingen van de synode van de blanke kerk in oktober. Hij heeft de veranderingen die worden voorgesteld in het document "Kerk en Samelewing" nog niet gezien, maar uit wat door de synode van de Westkaap, het meest liberale deel van de blanke kerk, wordt voorgesteld, leidt hij af, dat de volgens hem noodzakelijke wijzigingen niet zullen plaatshebben. In het document verwierp de synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk vier jaar geleden de theologische rechtvaardiging van de apartheid.

Ondanks de komende breuk met twee organisaties waarin zowel de Sendingkerk als de blanke kerk zitting hebben, is de Sendingkerk volgens Apollis het pad der verzoening ingeslagen.

Fusie met NGKA

De fusie tussen de Sendingkerk en de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA), de vroegere dochterkerk voor zwarten, zal volgens Apollis zeker tot stand komen. De synode van de Sendingkerk stemde vorige week vrijwel unaniem met de fusie in, maar van de zijde van de NGKA-synode, die volgende week bijeenkomt, worden meer bezwaren verwacht. Volgens Apollis is er geen weg terug. Hij sluit niet uit dat de NGKA om technische redenen de fusie zes maanden uitstelt.

Deze technische redenen hebben volgens Apollis niets met raciale spanningen te maken. Maar hij erkent dat „sommige mensen zich over verschillende gebruiken zorgen maken. Er zullen enkele gebruiken van de NGKA zijn die ons vreemd zijn, net zoals wij gebruiken hebben die de NGKA vreemd zijn".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.