+ Meer informatie

Schut Superieur leed klein verlies

DIRECTIE VERWACHT DIT JAAR BETERE RESULTATEN

2 minuten leestijd

EERBEEK — Schut Superieur NV: papier, verpakkingen, zelfklevende materialen, heeft over 1976 een omzet geboelit van 104,2 min tegen ƒ 95,6 min in 1975, waarmee deze terugkwam op het niveau van 1974. De omzetstijging was echter niet voldoende om de dalende marges en de stijgende kosten op te vangen, waardoor een verlies ontstond van 169.000 (1976: Nettowinst ƒ252.000). Het verlies is afgeboekt van de algemene reserve. Voorgesteld wordt geen dividend uit te keren. (1975: S pot.).

Ook in 1976 bleven de prijzen in een aantal sectoren onder sterke druk staan. De oorzaak hiervan was vooral, aldus het jaarverslag, de nog voortdurende onderbezetting van de aanwezige produktiecapaciteit in de papier- en kartonproducerende en verwerkende industrie.

De kostenstijging kon binnen de gestelde grenzen worden gehouden terwijl de produktie toenam. De toeneming van de omzet in volume verbeterde de bezettingsgraad van de beschikbare productiecapaciteit en resulteerde te zamen met de doorgevoerde rationalisatie tot een verbetering van de productiviteit.

De rentelast nam toe door de sterk gestegen rentevoet en een grotere financieringsbehoefte over het gehele jaar, mede door de onderneming van Supertape.

Het aantal personeelsleden liep verder terug en wel van 825 tot 782. De hoofdoorzaak hiervan was dat door verbetering van de efficiency het natuurlijke verloop niet behoefde te worden aangevuld.

In de eerstkomende jaren zal in het> bijzonder aandacht worden besteed aan de uitbreiding van de produktie met een aantal niuwe produkten. De verkoop hiervan en die van het bestaande assortiment zullen in toekomende mate worden gericht op het verkrijgen van een groter marktaandeel in nabij en verder gelegen marktgebieden.

Maatregelen

Voor 1977 zijn maatregelen getroffen voor het verkrijgen van een betere bezettingsgraad van de produktie-apparatuur in enkele sectoren, voor toeneming van verkoop en produktie in andere landen en uitbreiding van de handel in produkten van derden. Ook dit jaar zal het assortiment nieuwe produkten uitbreiding ondergaan en wel in het bijzonder door de overneming van Mono-Emballages in Parijs. De directie verwacht door al deze aktiviteiten de resultaten over 1977 te kunnen verbeteren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.