+ Meer informatie

Een bladzijde voor en van onze jeugd

8 minuten leestijd

Een praatje vooraf.

En jongelui, hoe vinden jullie onze nieuwe plannen? Ik zou zo graag eens willen luisteren, als jullie met elkaar over ons blad „Daniël" praten, want dat doen jullie ongetwijfeld. Nu ik dit zit te schrijven heb ik van jullie nog geen reacties gehoord, maar dat kan ook nog niet, want het is pas maandagavond en „Daniël" hebben jullie nog maar pas in huis. Ik moet wel vroeg beginnen, want vrijdags moet alles al weg zijn. Ik geloof wel, dat er van de week veel post zal komen, want zover ken ik jullie wel, dat jullie me niet in de steek zullen laten. Vorige week heb ik enkele brieven gekregen met antwoorden op de vragen uit de „Daniël" van 8 januari. Dat was niet de bedoeling, die vragen mocht je voor je zelf beantwoorden en op de K.V.; ze gingen n.1. over de bijbelse schets van 1 Sam. 1; dus een volgende keer maar niet meer opsturen, want ze tellen niet mee. De antwoorden van de 4e serie verwacht ik voor a.s. donderdag.

Voor we nu verder gaan zullen we eerst eens lezen, wat Bertus Fortuijn geschreven heeft.

DE PLAATS WAAR WIJ WONEN. ZEIST.

Zeist ligt aan de Z.W. kant van de Utrechtse heuvelrug, hetgeen zeer goed te zien is, daar de Z.W. zijde aanmerkelijk lager ligt, dan cle N.O. zijde. Hierdoor bezit Zeist een bijzondere schoonheid; aan de ene zijde het mooie Hollandse landschap en even verder de prachtige bossen.

Maar toch als men aan Zeist denkt, dan doet men dit niet alleen aan de bossen, maar ook aan de Gero-en Solafabrieken en het Zeister Slot. Dit laatste dateert uit de 14e eeuw en is gebouwd door Godfried van Seijst, naar wie Zeist dan ook genoemd is. In het rampjaar heeft Lodewijk XIV van Frankrijk er gewoond. Nu is de tuin ervan ingericht als een park, dat voor iedereen opengesteld is. Daar omheen loopt een gracht, waarin je roeien en kanoën kunt en waarin altijd eenden en zwanen rondzwemmen. Zeist bezit nog veel meer parken, waar o.a. een modeltuin bij is uit de 17e eeuw. Verder heeft Zeist een mooi gemeentehuis en een hertekamp.

Door dit alles is Zeist een forensen dorp d.w.z. er wonen veel mensen, die in andere plaatsen hun werk hebben. Andere forensen dorpen zijn Baarn, Soest en Soesterberg. In laatstgenoemde plaats is een militair vliegveld: de inwoners van Zeist en de andere genoemde plaatsen vinden dit helemaal niet leuk, vanwege de verschrikkelijke herrie, die de straaljagers maken. Het opstijgen en dalen trekt echter veel toeristen, het is dan ook leuk om te zien. Hoewel Zeist een forensen dorp is, heeft het toch veel industrie. Dit komt door de geweldige groei van Zeist; de laatste tijd zijn er zes nieuwe wijken bijgebouwd en er komen er steeds meer bij. Woonden er 100 jaar geleden alleen maar een paar boeren, nu heeft Zeist al 50.000 inwoners. Bij Zeist behoren ook nog Huis ter Heide, (Den Dolder), Bosch en Duin en Austerlitz, waarvan de Pyramide bekend is.

In Zeist staan vele kerken en zijn vele gemeenten. Zo is er ook een groep, die nergens anders in Nederland voorkomt, namelijk de Broedergemeente. Deze groep komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar is daar verdreven en heeft zich hier gevestigd. De Broedergemeente bedrijft veel zending in Suriname, maar is, zoals vele kerkgroepen, sterk van de zuivere waarheid afgedwaald. De Hervormde kerk heeft verscheidene kerken en gebouwen, waaronder twee, die de schoonheid van Zeist vergroten.

Onze gemeente heeft vanaf 1880 een eigen kerk. Er zijn zo ongeveer 700 leden en 600 doopleden. Onze predikant is ds. A. Hofman, die, wanneer wij met de J.V. en de M.V. gezamenlijk het vergaderseizoen openen, een openings-of een slotwoord spreekt.

Onze K.V. heet Soli Deo Gloria d.w.z. Gode alleen zij de eer. Wij vergaderen vrijdagsavonds van half acht tot ongeveer half tien en ons seizoen loopt van september tot juni. Onze leider heet B. Gijze. 's Zomers maken we meestal een reisje; vorig jaar zijn we naar Gouda en Rotterdam geweest en dit jaar beschouwen we het reisje naar de jaarvergadering als een uitstapje.

BERTUS FORTUIJN.

Dat heb je keurig gedaan Bertus; jij kunt wel verslaggever worden. Zeg, weet je wat leuk zou zijn? Jullie moeten allemaal voor je zelf eens een kaart van Nederland maken en iedere keer als er een opstel in ons blad gestaan heeft, moet je die plaats op je kaartje zetten, desnoods met een tekeningetje erbij. Na verloop van tijd, krijg je dan een leuke zelfgemaakte landkaart. Is dit misschien ook niet iets voor onze K.V.'s? Die kunnen een heel grote maken.

Even een praatje met

Het gebeurt dikwijls, dat ik bij de antwoorden een fijne brief krijg. Je begrijpt wel, dat ik jullie niet allemaal terug kan schrijven. Daarom nemen we iedere keer een hoekje eraf om een paar woordjes te wisselen. Ik begin met Jan Walhout uit Nw. en St. Joosland. Waarom ik met jou begin Jan? Wel jij bent immers vandaag, maandag 25 jan., jarig. Van harte, hoor Jan, met een stevige hand. Jij gaat op de landbouwschool, niet waar. Vind jij scheikunde ook zo'n lastig vak? Ik kan al die formules maar moeilijk uit elkaar houden. Je hebt alle vragen steeds beantwoord, hè, ja, ik vind het ook een leuk werkje.

Maarten ten Voorde uit Teuge is ook al nieuwsgierig naar z'n aantal punten; maar ik zeg nog niets, hoor Maarten, het gaat echter de goede kant uit. Dus jullie kerken in Terwolde; is daar pas niet een nieuwe kerk geopend? Of ben ik abuis? Schrijf mij eens waar jij op school gaat en wat je later worden wil.

Martien Karens uit Zoetermeer. Ja, Martien, dat is zeker jammer dat er bij jullie geen K.V. is. Er moest er eigenlijk in iedere plaats één zijn. Maar misschien ga je later nog wel eens verhuizen, en dan richt je vader er vast één op. Geloof je ook niet? Jij zit in de 2e klas van de M.U.L.O. schreef je. Heb je veel huiswerk?

Jan en Jaap Bosman zijn broertjes en wonen in Nisse. Jullie gaan dus in Goes op school. Jan, jij hebt een mooi beroep uitgekozen, joh; alles mooi maken met verf en kwast, 't Is jammer dat je niet dicht bij me woont, anders mocht jij ons hele huis opschilderen. Fijn, dat je vader je wel eens helpt, hè. En Jaap, wat moet jij worden? Fruitteler zeker, net als vader. Kan je fijn spelen in de boomgaard? Heerlijk hè al dat fruit?

Jan Wisse uit Meliskerke. Of heet jij geen Jan? Ja, ik raad er maar naar. Onder je brieven staat een keurige handtekening van J. Wisse. Jij bent geloof ik boer in hart en nieren. Prachtig, dat je op het bedrijf van je vader kunt werken. Jullie hebben een mooie veestapel hoor. Je moet er iedere morgen zeker vroeg uit om te melken? Ja, dat valt altijd niet mee.

Henk en Jo Brink uit IJsselmuiden doen ook trouw mee. Dus jullie gaan in Kampen op school; dat is dus iedere dag een eindje fietsen. Jullie gaan ook op een kinderkoor; dat is zeker wel leuk. Jullie gaan zeker nu wel graag naar de tandarts; want je schreef, dat hij zo mooi verteld had en van die mooie foto's had laten zien van Palestina. We zullen maar hopen, dat jullie boompjes goed mogen groeien.

Willy van Engelen uit Nunspeet. Ja, jij bent een trouwe schrijfster. Je moet niet denken, dat je nu niet mee mag doen, hoor Willy, al ben je iets ouder dan zestien; de leeftijd doet er niets toe. Jij hebt me de laatste keer zo veel vragen gesteld, dat jij wel eens een persoonlijk antwoord krijgt. Is je kleine zusje al weer thuis uit het ziekenhuis? Bij jullie komen dus ook een paar verenigingen. Fijn hoor. Je gaat er toch zeker naar toe?

Zo lui; een volgende keer hopen we verder te gaan met de beantwoording van brieven, maar dan moet je mij ook wat te lezen geven.

Een gedicht. In een taalboekje kwam ik het volgende mooie gedicht tegen. „Dichter onbekend" staat er onder; maar de inhoud vind ik leerzaam en mag wel bekend zijn.

VOORDEEL en NADEEL

Alle voordeel is geen zegen, Alle nadeel is geen vloek. 't Is er alles aan gelegen Of uw oog er God in zoekt.

Alle winst is nog geen voordeel, Elk verlies nog geen gemis. In de winst is vaak een oordeel, Waar 't verlies een zegen is.

Winst wordt door Gods Geest geboren Uit de bodem van verlies. Maar de winst was steeds verloren, Waar het kruid der zonde wies.

Ken de Heer' in al uw wegen; Voor-en nadeel werken mee. Maar zo niet, het werkt al tegen,

Wat u wacht van deze twee.

Vinden jullie dit ook geen mooi gedicht? Leer het eens uit je hoofd. Het is misschien wel iets voor de jaarvergaderingen.

En ten slotte

Allemaal een stevige handdruk en je weet het.... ik verwacht veel brieven.

C. DE BODE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.