+ Meer informatie

Anti-VS betogingen in Griekenland

Amerikaanse basis in gedrang

5 minuten leestijd

ATHENE — Griekenland heeft alle luchtverkeer naar en van Amerikaanse bases verboden, zo is door de Amerikaanse ambassade in Athene meegedeeld. Het verbod is vorige week vrijdag ingegaan, 48 uur nadat Griekenland aankondigde dat het zijn troepen uit de NAVO terugtrok. De afgelopen twee dagen zijn er in Athene. Saloniki en Heraklion op Kreta anti-Amerikaanse betogingen geweest. De Grieken zijn ontstemd over de houding van Washington in de Cyprische oorlog. Duizenden studenten hebben marsen gehouden uit protest tegen wat zij noemen de Amerikaanse onwil om de Turkse militaire actie op Cyprus te beteugelen.

Griekenland heeft later het vliegverbod voor Amerikaanse militairen wat verzacht. Amerikaanse vliegtuigen mogen hun basis Athene gebruiken als zij een vlucht zes uur van te voren aankondigen.

Amerika en Engeland hebben er bij Gi'iekenland op aangedrongen, terug te komen van zijn besluit tot militaire terugtrekking uit de NAVO. Volgens diplomatieke kringen hebben de Amerikaanse en Britse ambassadeurs zaterdag in gesprekken met Griekse leiders de bezorgdheid van hun regeringen overgebracht. Een regeringswoordvoerder in Athene deelde mee dat ook seeretaris-generaal Luns van de NAVO zijn bezorgdheid had uitgesproken. Hij deed dat in een telefoongesprek met minister van defensie Rveroff-Tositsas.

JOEGOSLAVIË

Zaterdag kwam de Joegoslavische vlce-premier en minister van buitenlandse zaken, Milos Minic, in Athene aan. Hij overhandigde premier Karamanlis en president Ghizikjs boodschappen van president Tito en sprate ook met zijn Griekse ambtgenoot Mavros. Volgens een officiële woordvoerder was in de boodschappen het Joegoslavische standpunt vervat dat Cyprus een onafhankelijke staat dient te blijven. Naar verluidt heeft Minic in Athene echter ook de mogelijkheid besproken van een bilaterale militaire overeenkomst tussen Grikenland en Joegoslavië. Tevens verluidt dat Griekenland wellicht soortgelijke overeenkomsten zal nastreven met andere landen, waaronder Frankrijk en de Sowjet-Unie.

Van gezaghebbende zijde is vernomen dat Griekenland de komende dagen zal nagaan wat er met de Amerikaanse bases, in het land (aanwezig krachtens bilaterale verdragen maar binnen het raam van de Navo) moet gebeuren.

TROEPEN

Turkse troepen op Cyprus zijn ondanks het bestand verder over de dwars door het eiland getrokken „Atilla-lijn" doorgestoten naar het zuiden. Volgens berichten uit Nicosia bewegen de Turkse pantsereenheden zich in de richting van de dorpen Piroi en Lourigina, in de provincie Larnaka, zuidoostelijk van Nicosia. Andere troepen, zuidoostelijk van Nicosia, rukten in het westen op naar de plaats Denia, twaalf kilometer ten westen van de hoofdstad. Hierdoor staan de Turken nu in een halve cirkel rond Nicosia, waarvan het Griekse gedeelte nu alleen nog de Weg naar Liraassol in' het zuidoosten en een secundaire weg door het Trodos-gebergte vrij heeft. In Nicosia maakt men hieruit op dat de Turken Nicosia volledig willen isoleren.

Turkse strijdkrachten rukten gedurende het weekeinde ook op langs de weg die Nicosia met zijn luchthaven verbindt, maar trokken zich later zonder strijd terug. Het vliegveld staat onder comrtote van VN-vredestroapen.

PROTEST

De president van Cyprus, Glafkos Clerides, heeft tegen de bestandsschendingen door de Turken krachtig geprotesteerd bij de commanddant van de VN-troepen op bet efland. Hij eiste dat Turluje zijn legers pas op de plaats laat maken en zei dat hij van zijn kant de nationale garde heeft be

Een groepje van de tienduizenden Grieks-Cypriotische vluchtelingen die de wijk hebben genomen voor de Turkse troepen. Zij vonden onderdak in een school in Nicosia. volen slechts te schieten als zij wordt aangevallen.

De Turkse premier, Bulent Ecovit, verklaarde dat de Tuirkse troepen op Cyprus zich aan het bestand houden, „ondanks dat zij door de Grieks-Cyprische strijdkrachten worden beschoten.

WAPENS

De Verenigde Staten zullen hun politiiek inzake wapenleveranties aan Turkije opndeuw ,in beschernalng nemen met het oog op de verdere opmars van Turkse troepen op Cyprus, zo heeft de Amerikaanse minister van defensie, James Sciilesinger, meegedeeld. „Ik geloof dat deze kwesties in de komende dagen en uren zeer ernstig zullen moeten worden bestudeerd". Hij zei dat het verder gaan van Turkse troepen in gebieden waar niemand verwacht had, een nieuw element van het vraagstuk is. De VS hadden het Turkse verlangen tot bescherming van de Turkse minderheid op Cyprus begrepen. Maar hij voegde hiea-aan toe: „De Turkse opmars is verder gegaan dan wie ook van zijn vrienden of sympathisanten zou hebben verwacht en, naar ik aanneem bereid is te aanvaarden".

EFFECT

Schlesinger uitte bezorgdheid over het effect dat de uitbreiding van het door Turkije bezette gebied op de Griekse regering zou hebben. Dit stelt het bewind van premier Karamanlis voor emnstiige problemen. Hij waarschuwde: „Wij zouden niet willen dat dit regime geen eervolle keus gelaten zou worden". Hij gaf te kennen dat diplomatieke druk op Turkije zou worden uitgeoefend, maar weigerde in bijzonderheden te treden.

Naar aanleiding van de kritiek op de VS zei hij dat het doel was een rechtvaardige regeling te bereiken die zou leiden tot geleidelijke vermindering van de spanningen. Het was volgens de minister meer in het belang van Turkije dan van enige andere bondgenoot een politiek en militair levensvatbaar Griekenland als lid van de Navo te hebben. Hij hoopte tenslotte dat het geschil uiteindelijk weinig invloed op de Navo zou hebben.

RUSLAND

De Sovjet-Unie heeft de „openlijke agressie" van de Navo tegen Cyprus sterk veroordeeld en opnieuw een oproep gedaan tot de teru'gtrekking van alle buitenlandse troepen van het eiland. In de Pravda kleineerde een

De anti-Amerikaanse gevoelens lopen hoog in Griekenland. Hier ziet u enkele demonstranten met spandoeken voor het graf van de onbekende soldaat. De leuzen luiden: ,,Kissinger moordenaar" en „Amerikanen wij zullen ons niet overgeven". commentator het akkoord van Engeland, Griekenland en Turkije, in 1960 gesloten, om de onafhankelijkheid en de soevereiniteit yan Cyprus te garanderen. Commentator Viktor Majevski schreef dat dit akkoord alleen maar is gebruikt als rookgordijn voor rechtstreekse interventie door de Navo in de binnenlandse aangelegenheden van de Soevereine republiek Cyprus. Opnieuw is het agressieve karakter van het militaire Navo blok aangetoond, aldus Jajevski. In een poging om de posities in de Middellandse Zee te consolideren, 'heeft de Navo openlijk agressie gepleegd tegen het Cyprische volk.

De Sovjet-Unie wijst de interventie van de Navo in de binnenlandse aangelegenheden van Cyprus zonder meer af en houdt staande dat de beslissingen van de veiligheidsraad Inzake Cyprus zoinider verwijl ten uitvoer moeten worden gelegd. Het is noodzakelijk dat alle buitenlandse troepen van het eiland worden teruggetrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.