+ Meer informatie

Abortuswet met krappe meerderheid door senaat

Slechts twee CDA-ers stemden tegen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Eerste kamer heeft met 38 tegen 37 stemmen de wet afbreking zwangerschap aanvaard. Slechts twee leden van de regeringsfracties, Eijsink en De Vries (beiden CDA), stemden tegen. Te weinig om te verhinderen dat na meer dan tien jaar politieke strijd over dit onderwerp de verruiming van de abortuswetgeving in ons land definitief een feit is.

Behalve Eijsink en De Vries onthielden de voltallige fracties van PvdA, PPR, D'66, CPN, GPV, SGP en PSP hun stem aan dit voorstel. De VVD en de grote meerderheid van het CDA stemden voor. Het was tot op het laatste moment onzeker hoe het debat zou aflopen. Met name rond het stemgedrag van de CDA'er Netjes werden vraagtekens gezet. De spanning viel weg toen hij vlak voor de aanvang van de stemming verklaarde dat hij het wetsontwerp zou steunen. Daarmee voorkwam hij dat de Eerste kamer binnen vijf jaar voor de tweede maal een abortusvoorstel zou hebben afgewezen. In december 1976 sneuvelde namelijk een initiatief van PvdA en VVD in de senaat.

In de nieuwe wet wordt abortus toegestaan indien er een noodsituatie is die deze ingreep voor de vrouw onontkoombaar maakt. Een arts en de betrokken vrouw moeten in een zorgvuldig beraad beoordelen of er inderdaad' van zo'n situatie sprake is en of er geen andere oplossing mogelijk is. Elke nadere omschrijving van het begrip „noodsituatie" ontbreekt echter. Dit maakt van de wet, om met de woorden van Eijsink te spreken, niet meer dan een papieren muur die wordt opgetrokken om het ongeboren kind te bschermen.

Minister De Ruiter (Justitie) merkte in dit verband op dat de overheid de verantwoordelijkheid van de betrokkenen niet mag overnemen. Bovendien lopen naar zijn oordeel de concrete gevallen teveel uiteen om een algemene wettelijke formule op te stellen en zou een nadere definitie alleen maar aanleiding geven tot verwarring.

Samen met zijn collega Ginjaar (Volksgezondheid) is hij er nu in geslaagd na jarenlange politieke discussies en vele wetsontwerpen die alle verworpen zijn een nieuwe abortuswet tot stand te brengen. Ginjaar kon gisteren overigens wegens ziekte zijn voorstel niet verdedigen. Hij werd vervangen door minister Van Trier (wetenschapsbeleid).

Mevr. Leyten, die namens de meerderheid van de CDA-fractie het woord voerde, stelde zich achter de regering op. Zij betoogde dat de overheid in haar verbodsbepalingen niet verder mag gaan dan tot waar zij in de volksconsciëntie nog voldoende steun vindt. De grenzen die de overheid stelt liggen naar de overtuiging van haar partij heel anders dan die welke de christen voor zichzelf behoort te trekken. Het haalbare mag geen norm zijn voor het geweten, maar kan wel als richtlijn dienen voor het politieke handelen.

Haar fractiegenoot Eijsink kenmerkte het wetsontwerp als tweeslachtig, onwaarachtig, ondoelmatig en onuitvoerbaar.

Minst slecht
De VVD was weinig enthousiast, maar stemde desondanks unaniem voor. Fractieleider Zoutendijk beargumenteerde dat als volgt: „Dit is het minst slechte resultaat dat op dit moment haalbaar is en het is te prefereren boven de huidige praktijk".

Voor de oppositiepartijen was dit in hun ogen slechte en betuttelende wetsontwerp onaanvaardbaar. Mevr. d'Ancona (PvdA) noemde het onduidelijk en waarschuwde voor de onzekerheden en de verwarring die als gevolg daarvan zullen ontstaan. In de richting van het CDA merkte zij op dat die partij getuige dit voorstel, waarin zoals reeds vermeld elke normstelling ontbreekt, blijkbaar haar principiële standpunt van weleer heeft verlaten.

SGP en GPV konden evenmin hun stem aan dit ontwerp geven. De senatoren Meuleman en Van der Jagt hielden de Kamer en de regering indringend voor dat op grond van de richtlijnen die God ons in zijn woord heeft gegeven een dergelijk voorstel onacceptabel moet zijn. Volgens SGP-senator Meuleman is met het aanvaarden van deze wet een grens doorbroken en zijn we wat betreft de wettelijke bescherming van het menselijk leven op een glijbaan terecht gekomen.

Zie ook pag 3: Meuleman: „Bijl aan wortel van rechtsstaat."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.