+ Meer informatie

• Bos Kalis: meer omzet uit [Midden-Oosten g

2 minuten leestijd

Voor het eerst sinds enkele jaren heeft Bos Kalis vorig jaar de omzet in bet Midden-Oosten weer zien toenemen en wel van ƒ 23 tot ƒ 90 min. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. Kraaijeveld van Hemert, heeft gezegd te verwachten dat de omzet in dit deel van de wereld in 1981 verder zal aantrekken.

In het algemeen zal de totale omzet dit jaar vermoedelijk niet erg veel afwijken van die in 1980 (ƒ 2,57 miljard). Dit geldt ook voor de nettowinst (ƒ 51,5 min) die echter beter zal zijn opgebouwd.

Het bruto exploitatieresultaat was vorig jaar lager dan in 1979: ƒ212 tegen ƒ264 min. Sterk gestegen interestlasten (van ƒ48 tot ƒ 68 min) brachten de winst vóór belastingen terug van ƒ97 tot ƒ62 min. Dank zij een positief saldo van hpt rp'ultaat deelnemingen en het wegvallen van het liquidatieverlies NOC dat in 1979 ƒ 38 min opslokte, kon de nettowinst stijgen van ƒ 13,7 tot ƒ51,5 min. Hieruit is een dividend voorgesteld van ƒ 6,50 of naar keuze ƒ 3,50 in contanten en ƒ 0,50 in aandelen uit de belastingvrije agioreserve.

TEGENVALLERS

De sterke daling van de brutowinst is veroorzaakt door enkele tegenvallers in onder meer Engeland. Ook onderbezetting in constructie en civiele bouw speelde een rol. De hoge rentelasten blijven voorlopig bestaan, maar op langere termijn is enige daling mogelijk wanneer het werkkapitaal wat daalt.

Het grote gasleidingprpject in Argentinië verloopt geheel naar wens. De geavanceerde technieken die de Nacap hanteert zoreen voor een bijzonder hoge produktie tot 6000 meter leiding per dag. Normaal is 2000 è 3000 meter.

De werkvoorraad bedroeg per eind december ƒ 2420 min. Hierin is niet begrepen het aandeel in de exploitatie van het gasleidingsysteem in Argentinië gedurende een periode van 15 jaar na gereedkomen van de bouw. Van de werkvoorraad heeft 84 procent betrekking op werken buiten Nederland.

Rekening houdend met de actuele waarde van de duurzame produktiemiddelen verminderd met latente belastingen komt het eigen vermogen uit op ƒ 663 min, wat ƒ 229 min hoger is dan het vermogen berekend op basis van historische kosten. Voor de bepaling van de rentabiliteit op het aldus herljerekende eigen vermogen is een correctie vereist op de nettowinst ter grootte van circa f ?Onün.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.