+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

2 minuten leestijd

LEIDEN

Verslag van de gec. jaarvergadering der J.V. en K.V. te Leiden.

De vergadering werd geopend door de ere-voorz. ds. Molenaar. Deze liet zingen Ps. 1 : 1, las voor uit 2 Kon. 2 van vers 14 tot het einde en ging daarna voor in gebed.

Een kort openingswoord n.a.v. het voorgelezene volgde hierop. Ds. Molenaar stond stil bij een gedeelte uit Eliza's leven, waaruit duidelijk bleek de verschillende werking van Gods Woord, ten zegen of vloek. Gods Woord was door middel van Eliza, de profeten zonen ten zegen, maar de spottende kinderen van Beth El ten vloek.

Zo ook is het onderzoek van Gods Woord ten oordeel of ten voordeel voor ons allen.

Na de aanwezigen en afgevaardigden hartelijk welkom te hebben geheten, liet de ds. nog zingen Ps. 36 : 3.

Behalve de gecombineerde jaarverslagen die door de secr. der J.V. en door de secr. der K.V. werden uitgebracht, werden 3 onderwerpen behandeld, te weten: Juda, kort voor en tijdens de Babylonische ballingschap n.a.v. Ps. 137 (met bespreking) door vr. J. Willemsen (J.V.)

„De inneming van 's Hertogenbosch" door vr. G. Rhijnsburger (K.V. en „Het onstaan der Ger. Gem." door vr. M. Houtman, met bespreking (J.V.)

De bëide onderwerpen der J.V. leverden veel stof tot vragen. Dhr. van Egmond, bracht zijn gelukwens over namens de kerkeraad, terwijl voorts woorden van gelukwensen werden gesproken door de afgevaardigden van verscheidene verenigingen binnen en buiten Leiden, alsmede de schriftelijke felicitaties. Deze vergadering werd gesloten door ouderling van Hoven, nadat de voorz. A. Rijsdam allen had bedankt, voor het slagen van deze avond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.