+ Meer informatie

Voortvarende werkwijze van CDA-informateurs

Opnieuw gesprekken met fractieleiders

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De CDA-Informateurs De Koning en Lubbers gaan met voortvarendheid te werk. Ook gisteren hebben zij gesprekken gevoerd met de fractieleiders Van Agt (CDA), Den Uyl (PvdA) en Terlouw (D'66), die ieder afzonderlijk door hen zijn ontvangen. Zij hebben alle drie aan hen een lijstje van onderwerpen gegeven, die huns inziens dienen te worden geplaatst op de agenda voor de echte formatie-onderhandelingen.

Den Uyl sprak na afloop van een uitstekende gesprekssfeer, waarin diverse onderwerpen zijn doorgenomen, zoals het werkgelegenheidsbeleid, de sociale zekerheid, de woningbouw en -lasten, het inkomensbeleid en andere zaken. Deze en nog meer onderwerpen komen op Den Uyl's lijstje voor, welke naar zijn zeggen duidelijk zijn afgeleid van het eigen partijprogram. Het te vormen kabinet zal volgens de PvdA-lelder een progressieve inslag moeten hebben. De ingebrachte punten zullen naar zijn smaak ook in het op te stellen programakkoord moeten worden opgenomen. Als dit tenminste wordt bereikt tussen de drie gesprekpartners van de informateurs. Zover is het nog lang niet.

Praatstuk

De informateurs zullen vermoedelijk eerst eind volgende een week een „praatstuk" op tafel brengen, maar zij zijn er tot nu toe niet aan toegekomen om deskundigen te raadplegen, bijvoorbeeld dr. Zijlstra, president van de Nederlandse Bank, de voorzitters van FNV, CNV, NCW en VNO en andere organisaties in het sociale en maatschappelijke leven.

Wel is duidelijk geworden, dat reeds globaal in verkennende zin is gesproken over zetelverdeling en premierschap. Deze punten zijn natuurlijk ook aangedragen door de fractieleiders. De PvdA staat op het standpunt, dat de minister-president dient te passen bij de aard en het te voeren beleld van het nieuwe kabinet. Daarmee ligt zij dus zeker niet in de lijn van het CDA, dat rees nu - als grootste partij - het premierschap claimt en het ziet er (nog) niet naar uit, dat men deze wens van CDA-partijvoorzitter Bukman en niet te vergeten van Van Agt zelf zomaar uit deze hoofden praat. Bovendien weten de informateurs in dit stadium welke partijen bepaalde ministeries bij voorbaat niet wensen te „bemannen", al is men aan die personele invulling nog lang niet toe.

„Voorsorteren"

De verwachting is, dat de informateurs na de besprekingen van nu zelf aan de gang gaan, namelijk zullen „voorsorteren" dus het in kaart brengen van de verlangens, hoe de problemen liggen voor de verschillende partijen en hoe deze menen dat ze moeten worden opgelost.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.