+ Meer informatie

niet Rusten!

2 minuten leestijd

Ter gelegenheid van het feit, dat onze kerken op D.V. 30 april a.s. de eerste landelijke zendingsdag uitgeschreven hebben (Mogen de classicale zendingsdagen óók spoedig volgen!), wordt het volgende zendingslied onder de aandacht gebracht.

Het lied zij ons allen en inzonderheid de jeugd onzer kerken tot een opwekking, niet slechts om deze eerste zendingsdag gezamenlijk te gaan bezoeken, maar bovenal om met een brandend verlangen actief te mogen zijn voor de zending, opdat wij als Gereformeerde kerkformatie niet zullen rusten, voor en aleer wij daadwerkelijk aan het zendingsbevel des Heeren gevolg hebben gegeven.

Als een stemme veler waafren hoorde gij op Patmos rots alle volken 't loflied schaat'ren, ziener, voor den Zone Gods. O, wat wonderzoet geluid: 't riep voor u de naad ring uit van de dag, als aller monden alom Jezus lof verkonden.

Als het ruisen veler stromen horen wij aan onze ree vele stemmen tot ons komen van de Morgenlandse zee. Maar die stemmen juichen niet, droevig klinkt hun klagend lied: „Tot hoe lang nog, eer onz' oren Jezus' hlijmaar van u horen? "

Als het golven veler zeeën rins' die klaagstem langs ons strand en beweeg' ons met de weeën van hei arme heidenland! Op, mijn volk, ter heervaart op! Hijs de kruisvlag in de top! Niet gerust, eer al die waafren als op Patmos 't kruislied sehaat'ren!

Het hoofdbestuur van het Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen voegt aan het bovenstaande gaarne een opwekkend woord toe. Laat op deze te houden Zendingsdag duidelijk blijken, dat de liefde voor de Zending verre verheven is boven de zucht naar het werelds feestgewoel op 30 april.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.