+ Meer informatie

Podgomy's schaduw over Callaghan in VS

3 minuten leestijd

werd slechts met een geringe meerderheid behaald.

Het lukte Smith slechts zijn wet aangenomen te krijgen dank zij de steun van drie plaatsvervangende (zwarte) ministers en tien andere (zwarte) afgevaardigden, die oorspronkelijk zich van stemming onthouden hadden. Zij verleenden hun steun aan Smith onder zijn toezegging, dat dit slechts het begin van een nieuwe wetgeving was.

Tot nu toe is ongeveer de helft van Rhodeië gereserveerd voor de 270.000 blanken. De zwarte bevolking kan in de gereserveerde gebieden geen grond bezitten. De nieuwe wet geeft de zwarten het recht overal grond te kopen en te huren. Voor de blanken zijn nog slechts een 200.000 ha gereserveerd, niet meer dan een half procent van de oppervlakte van Rhodesië.

Ultrarechts in Smith's partij, ,,Het Rhodesische Front", schreeuwde moord en brand: de nieuwe wet betekende uitverkoop van Rhodesië aan zwart Afrika. Maar ook de zwarte Rhodesiërs gingen te keer. Weliswaar gaf de nieuwe wet het recht te kopen en te huren, maar zij verschaft niet de middelen daarvoor. De zwarten ontbreekt het kapitaal, terwijl door het gebrek aan zekerheden het aantrekken van deze middelen op grote moeilijkheden stuit.

Twaalf van de vijftig (blanke) afgevaardigden behorend tot Smith's eigen partij die zich tegen zijn „Landreform-wet" hebben gekeerd, weigeren Smith's verlangen te honoreren om hun zetel op te geven. Volgende week moet het bestuur van het „Rhodesische Front" onder leiding 'van de conservatieve Desfrost nu over hun zaak beslissen.

Smith beroept zich daarbij op de afspraak, dat afgevaardigden hun zetel ter beschikking zullen stellen zodra zij in oppositie gaan tegen de principes van de partij en haar politiek. Een afspraak, die dateert uit 1962 toen het Rhodesische Front aan de macht kwam en sedertdien aan de macht gebleven is.

Zij kunnen verwachten dat wanneer de partij voor hun zetels nieuwe verkiezingen uitschrijft ze deze zullen verliezen, want de stroming die in Smith's plannen een gedeeltelijke oplossing ziet neemt toe.

Inmiddels heeft bisschop Muzorewa zich uitgesproken voor een referendum onder de 6.4 miljoen zwarten in Rhodesië. Zij moeten zich door middel van dit referendum uitspreken over de vraag wie hun zal vertegenwoordigen: Muzorewa met zijn ANC of de terroristen Nkomo en Moegabe met hun Patriottisch Front. De laatsten verzetten zich hevig tegen Muzorewa's voorstel, terwijl de sedert kort gevormde Zupo waarin stamleiders en conservatieve zwarten zich verenigd hebben zich achter Muzorewa's, voorstel hebben gesteld. Het referendum zal gehouden moeten worden onder de verantwoordelijkheid van England, dat in hun ogen nog steeds de verantwoordelijkheid voor Rhodesië draagt.

Inmiddels is de Britse premier Callaghan vandaag bij Carter. De kwestie Rhodesië staat hoog op de agenda. Wanneer Andrew Young meer invloed bij Carter heeft dan wij denken, maken Muzorewa's plannen niet veel kans. Tijdens zijn laatste rondreis in Afrika heeft Young hem niet ontmoet. Naar de reden daarvan gevraagd zei hij dit overbodig te vinden: „Hij vecht toch immers niet!"

De keus voor het Westen tussen de socialistische staat a la Nkomo of het meer westers model a la Muzorewa gaat dringen, binnen enkele weken zal Podgorny in deze streken verschijnen.

Nkomo's bezoek aan de DDR en het aanbod, van militaire hulp door de Sovjet-ambassadeur in Loesaka aan Botswana geeft reeds de rich-'' ting aan waarin Podgorny's bezoek zich zal bewegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.