+ Meer informatie

openbaar vervoer ^^^^^^^

3 minuten leestijd

Minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) biedt dezer dagen aam ongeveer zevenduizend Nedeiiliaodse gezinnen en alieenstaanden een proefabormement aan voor het openbaar vervoer. De abonnementskaart kost per jaar f 600 voor gezinnen, te betalen in maandelijkse termijnen van f 50. Alleenstaanden betalen f 420 ofwel f 35 per maand.

Vanaf circa half juni zullen alle gezinsleden van de gegadigden die van het landelijk proefabonnement gebruik willen maken (ieder krijgt een eigen kaart) een jaar lang in heel Nederland met elke vorm van openbaar vervoer kunnen reizen. De kaarten zijn namelijk tot en met 30 juni 1976 zonder verdere bijbetaling onbeperkt geldig, zowel in de trein als in de tram,' bus, metro en op bepaalde veer- en bootverbindingen.

Naast deze landelijke kaart wordt aan ongeveer zesduizend gezinnen en . alleenstaanden in de regio Amsterdam een soortg.elijk proeiabomnement aangeboden. Deze kaart is geldlig bij bet openbaar vervoer in de stad en wijde omgeving en kost ƒ 360 per jaar voof gezinnen en ƒ240 voor alleenstaanden, bok weer te betalen in maandelijkse termijnen van ƒ30,respectievelijk ƒ 20,-.

De bedoeling van deze proefnemingen is na te gaan in hoeverre het publiek bereid is, voor een bepaalde prijs een kaart te kopen die overal voor het openbaar vervoer geldig is. Men hoopt ook een beeld te krijgen van de invloed op de exploitatiekosten en de presentatie van het openbaar vervoer als één geheel. Van het aantal gegadigden dat nu een kaart zal kopen en van het gebruik dat van de kaart zal worden gemaakt, hangt af of zo'n toaairt in de toekomst voor iedereen kan worden ingevoerd. Daarom zal in de proefperiode van juli 1975 tot en met juni 1976 onder de bezitters van de openbaar vervoerkaarten een' onderzoek worden Ingsteld naar het gebruik van de kaarten en de eventuele veranderingen in het reisgedrag.

ONDERZOEK

Aan de proef is een uitgebreid onderzoek op het gebied van het reisgedrag voorafgegaan. Dit is bij circa vijftienduizend gezinnen en alleenstaanden Ingesteld door twee marktonderzoekbureaus. De groep personen die nu wordt benaderd, vormt een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Aan hun animo om een openbaar vervoerkaart te kopen hoopt men de bereidheid van de bevolking om zich te „abonneren" op het gehele openbaar vervoer af te lezen.

De gezinnen aan wie de openbaar vervoerkaart wordt aangeboden, krijgen een folder waarin alle mogelijkheden van de kaart worden beschreven en waarin ook een bestelformulier is opgenomen. De openbaar vervoerkaarten voor gezinnen bestaan uit een stamkaart voor het gezinshoofd en duplicaten voor de overige gezinsleden (kinderen tot en met negentien jaar), zodat ieder op eigen gelegenheid kan reizen.

De aanbieding van de landelijke openbaar vervoerkaart geschiedt via het Instituut voor huishoudelijk onderzoek te Rotterdam. De Regionale Openbaar Vervoerkaart wordt aangeboden via het bureau Veldkamp Marktonderzoek te Amsterdam.

Voor wie niet in de steekproef zit, is het in de proefperiode niet mogelijk bij Verkeer en Waterstaat of een der ingeschakelde bureaus een kaart te krijgen; zij die de kaart krijgen aangeboden, kunnen deze ook niet aan anderen overdragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.