+ Meer informatie

Kaasmarkt rustig

2 minuten leestijd

VLEUTEN — In de week tot 8 mei bleven de noteringen van Leeuwarden en ool( de officiële Nederlandse Zuivelnotering voor kaas onveranderd vergeleken met voorgaande week. Dat geldt de jonge kaas. Voor de oude en belegen kaas voltrekt zich het proces van een aanpassing van. de prijzen aan de vervangingswaarde, wat niet altijd even vlot verloopt.

Wat de export betreft is de situatie voor wat betreft de afzet naar de partnerlanden rustig, doch de uitvoer naar derde landen stuit op toenemende concurrentie vanuit andere derde landen. Door de (te) lage restituties op de export naar derde landen heeft de kaashandel maar weinig hand om een vuist te maken. De uitvoer ndar derde landen op peil te houden is toch voor de Nederlandse melk-«en zuivelsektor van doorslaggevend belang. De voorraden hebben zich tot nu toe vrij gunstig ontwikkeld. In de vier weken tot 11 april liepen de voorraden met 3146 ton terug tot 62.378 ton, terwijl in de overeenkomstige vier weken van vorig jaar de voorraden opliepen met 561 ton tot 57^820 ton. In het algemeen handhaaft zich het binnenlands verbruik, dat is althans de algemene indruk uit het bedrijfsleven.

De botermarkt is vrij schoon. Er is geen of nauwelijks enige export naar derde landen. De voorraden nemen toe, wat mede verband houdt met de particuliere opslag voor rekening van Nederlandse, maar ook van andere kopers uit de partnerlanden. Oe melkproduktie begint stilaan haar hoogste punt van het jaar te naderen.

Tot nu toe werd door veehouders 6% meer melk afgeleverd dan vorig jaar.

Produktiecijfers kaas in tons (CBS) volvet 40+ boter 10-'25 april 1981 5700 2025 3905, 20-26 april 1980 6419 2248 390911%-10% onver.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.