+ Meer informatie

Volker-Stevin ziet nu betere tijden aanbreken

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Na het zwarte jaar 1980 (verlies ƒ 280 min) Hij weigerde te zeggen welke claim Volkt voor de bouw- en aannemingsmaatschappij Volker-Stevin ker-stevin bij RSV heeft ingediend. betere tijd aan de breken. Diepingrijpende maatregelen be- l" totaal werd vorig jaar ƒ 2 8 miljard lA c i j T r j- •"-"&»—— •"- omgezet. Ten opzichte van het voornnen vruchten af te werpen maar de kosten die met deze maat- gaande jaar valt een vebetering te congelen gepaard gaan, zullen terugkeer naar een winstgevend ni- stateren in de resultaten van de Neder:au dit jaar nog blokkeren. Toch zal het verlies niet groot meer 'andse activiteiten; de invloed hiervan jn: in de buurt van ƒ 20 min. Er zijn geen tekenen die wijzen op °P het resultaat is echter nog beperkt. , .^ .. \, ,nan jx ... 1 ,"', ^^ Twee bruggenprojectcn m Engeland en euwe calamiteiten. Voor 1982 wordt een positief resultaat ver- de VS, een havenuitbreiding en twee

acht. Deze mededelingen deed de Raad van Bestuur bij de aan- leidingwerken in het Midden-Oosten

eding van het jaarverslag.
Ondanks het debacle van 1980 heeft t aanzien van Volker-Stevin nauweks geleden. In de laatste paar maann is voor ruim ƒ 1,2 miljard aan nieU; opdrachten geboekt waarvan circa !00 min uit Nederland afkomstig is en im ƒ 1 miljard uit het buitenland. De orderportefeuille bedraagt ƒ3,1 Jjard. Op 13 februari is een financieigsarrangement met een bankenconrtium onder leiding van de ABN afgend. Hierdoor is de financieringsbeefte veilig gesteld. Er zijn bij deze msactie geen additionele middelen rkregen, zo deelde.bestuurslid drs. A. A. de Smit mee., Verder staan desinsteringen van ongeveer ƒ 100 min op ipel terwijl dit jaar de investeringen t ƒ65 min zullen worden beperkt (v.j. JO min). In Nigeria werden een drietal bagrwerken, een drinkwaterproject, leingwerken voor de petrochemische dustrie en vele aanzienlijke wegenuwwerken aangenomen. Tevens !rd opdracht ontvangen voor de bouw n de Ikere Gorge dam met bijkomenwerken. Dit vier jaar durende pro:t zal door Roads Nigeria en Volker evin Civil Engineering worden uitgeerd. Verder werden orders ontvangen uit Mozambique, Australië, Libanon, Mexico, Nederlandse Antillen, Canada, Engeland en West-Duitsland.

Een onzekere factor vormt nog de uitkomst van de door het concern aanhangig gemaakte arbitrage betreffende het geschil met RSV over de oplevering van het baggerplatform Simon Stevin. Beide partijen hebben inmiddels ingestemd met arbitrage, maar volgens de heer De Smit moet het duidelijk zijn dat men het platform niet meer wil hebben. en een wegenbouwproject in het Verre Oosten moeten als bijzondere verlieswerken worden aangemerkt.

Het resultaat is eveneens sterk nadelig beïnvloed door het treffen van voorzieningen ad ƒ 66 min op enige specifieke werken, welk bedrag is begrepen onder de post overige baten en lasten.

Met de uitvoering van maatregelen in de organisatorische sfeer is men thans druk bezig. Als gevolg van deze maatregelen gaan circa 550 arbeidsplaatsen voor personeel op maandsalaris verloren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.