+ Meer informatie

Regering wil huizentekort vóór '90 opgelost hebben

7,7 min woningen gebouwd en 300.000 verbouwd

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De regering wil het woningtekort voor 1990 weggewerkt hebben. Dat betekent dat er tot en met 1981 1,1 miljoen woningen moeten worden gebouwd en dat ongeveer 300.000 huizen ingrijpend verbeterd moeten worden.

Dit staat in de regeringsbeslissing over het structuurschema volkshuisvesting die minister Beelaerts van Blokland en staatssecretaris Brokz (Volkshuisvesting en ruimtelijk ordening) vandaag aan de Tweede kamer hebben aangeboden.

Het structuurschema heeft vooral betrekking op de ruimtelijke aspecten van het volkshuisvestingsbeleid. Hoofddoelstelling is „het bevorderen van een optimale woonsituatie voor alle inwoners". Dat houdt volgens de regering onder meer in dat moet worden bevorderd dat woonvoorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten tot stand gebracht moeten worden. Ook moet worden bevorderd dat bouwprogramma's worden afgestemd op de onderling verschillende woonbehoeften van alle groepen inwoners.

Zoektijd

De omvang van de woningbehoefte wordt berekend op grond van de behoefte aan zelfstandige huisvesting van mensen vanaf 18 jaar. De regering gaat er van uit dat een zoektijd van een halfjaar redelijk is. De woningbehoefte moet in eerste instantie op gemeentelijk niveau worden bepaald. Door al die gegevens samen te voegen en te beoordelen, kan de behoefte voor het hele land worden vastgesteld. Bij de woningproduktie wordt voorrang gegeven aan centra van stadsgewesten, groeikernen en provincies en woSTAATSSECR. BROKX .. decentralisatie... ningmarktgebieden tekorten. met de grootste door al snel een goed inzicht in de kosten en subsidiemogelijkheden kan worden verkregen.

Door de voorschriften van rijk, gemeente en openbare nutsbedrijven beter op elkaar af te stemmen, kunnen onnodige kosten bij nieuwbouw en vernieuwbouw worden vermeden. De regering vindt dat er niet méér voorschriften moeten worden gehanteerd dan strikt noodzakelijk is voor deugdelijkheid, veiligheid, gezondheid en welzijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.