+ Meer informatie

Dr. Deddens praeses synode Geref. Kerken Vrijgemaakt

Opening Synode in Arnhemse Koepelkerk

4 minuten leestijd

ARNHEM — Op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, die gistermorgen in de Arnhemse Koepelkerk geopend werd, is dr. K. Deddens van Groningen-Zuid in een eerste vrije stemming gekozen tot praeses van de Generale Synode.

Eveneens had de verkiezing plaats van het moderamen. Als eerste assessor werd, eveneens in een eerste vrije stemming, ds. P. v. Gurp uit Emmen gekozen. Voor de verkiezing van een eerste scriba was echter een tweede vrije stemming nodig. Het was ds. C. J. Smelik die men tot eerste scriba koos. Een tweede stemming was eveneens nodig om een tweede scriba aan het moderamen te kunnen toevoegen. Ds. G. v. Rongen uit Steenwijk viel de eer te beurt deze functie te mogen vervullen.

Ervaring
Voor twee predikanten is het niet de eerste keer dat zij in het moderamen van een synode zitting hebben. Zowel dr. Deddens als Van Gurp had reeds ervaring opgedaan in de Generale Synode van Groningen-Zuid die in 1978 plaats had.

De voorzitter van de samenroepende kerk, ds. T. J. Keegstra zei in zijn openingswoord dat het voortbestaan van het kerkelijk leven niet te danken was aan eigen voortreffelijkheid. Het is Gods zorg dat wij hier in deze prachtige gerestaureerde Koepelkerk als Generale Synode bijeen mogen zijn. Het is ook Gods werk dat onze kerk, die voor de oorlog duizenden leden telde maar na de vrijmaking in 1946 slechts zevenenveertig leden overhield zich opnieuw mag verheugen in een gestadige groei. Onze gemeente telt nu ongeveer zeshonderd leden. In 1946 is ons, aldus ds. Keegstra, kijfachtigheid en kibbelachtigheid verweten. Dat oordeel laten wij echter aan de Heere over. Die harten en volkskarakters kent.

Belangrijk
Er zullen op deze Generale Synode, zo ging ds. Keegstra verder, belangrijke zaken aan de orde komen. Hij wees vooral op de zendingsvragen en de volledige integratie van de zendingswetenschappen aan de Theologische Hogeschool die in 1930, voor de vrijmaking, nog niet mogelijk werd geacht.

De belijdenis zal ook ter sprake komen. Hoewel zij mensenwerk is, aldus ds. Keegstra, mag zij toch dienstbaar zijn om in alle waarheid te leiden. Hij verwees daarbij naar uitspraken van vorige synoden. Aan de orde komt namelijk een taalkundige modernisering van de belijdenisgeschriften.

De nieuwe synode-praeses werd wijsheid en sterkte toegewenst. Vervolgens kreeg dr. Deddens de voorzittershamer overhandigd. Dr. K. Deddens begon zijn taak door te wijzen op de continuïteit van het Woord van God. Daarvoor verwees hij naar de Thessalonicensenbrief waar staat „Hij die U roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat in Zijn kracht gedaan wordt is wel gedaan", ook op deze synode.

De praeses bracht dank aan de vorige praeses van de Generale Synode en richtte het verzoek aan ds. Keegstra om naast de hoogleraren als adviseur van de synode op te willen treden.

Sinds het samengaan van de Christelijke Gereformeerden en dolerenden in 1892 was dit de vijfde synode die gehouden werd. Het was bovendien de vijfde synode die in Arnhem plaats had.

Namens de Canadian Reformed Churches werd de synode Gods zegen toegewenst terwijl van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika een bericht van verhindering ontvangen werd vergezeld van eveneens een bede om de hulp van God.

Commissies
Op deze eerste synodedag werden de volgende commissies samengesteld die vervolgens achter gesloten deuren hun werkzaamheden aanvingen.

Commissie één wordt voorgezeten door ds. Tj. Boersma en behandelt de zaken Kerkbezoek, Gebed Formulier Tucht doopleden en Bijbelvertaling.

Commissie twee onder voorzitterschap van ds. F. Mul behandelt a) Psalmen en Gezangen, b) Leesdiensten, c) Delfshaven (inzake de proefbundel) d) Preekconsent studenten en e) Verzoek GKV inzake koraalboek.

Commissie drie kreeg als voorzitter ds, J. Klamer en heeft het volgende op het programma: a) De Theologische Hogeschool, b) Emeritering, c) Zendingsopleiding, d) Rapport inzake de Hoge Overheid en e) Het rapport van voorbereiding van de Generale synode.

De vierde commissie met ds. C. J. Breen als voorzitter behandelt de correspondentie met de buitenlandse kerken terwijl de laatste commissie ds. J. Verkade als voorzitter toegewezen kreeg. Hier zijn de onderwerpen een appèl uit Capelle a/d IJssel, adoptie, attesten, radio en televisie-uitzending van kerkdiensten en het zogenaamde verzoek-Bergwerff.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.