+ Meer informatie

Vader kan met verlof

4 minuten leestijd

Druk, druk, druk. De moderne werknemer kent haast geen seconde rust. Op het werk is het aanpoten. 's Avonds thuis is domweg op de bank zitten er ook niet bij. Steeds meer mensen verlangen naar een langer verlof. Voor iedereen en voor ouders in het bijzonder is de vervulling van die wens dichterbij gekomen.

Al jaren kent Nederland het recht op ouderschapsverlof. Een hoge vlucht heeft het gebruik ervan nooit genomen. Een op de vijf ouders neemt ouderschapsverlof. De geringe interesse komt doordat het verlof meestal onbetaald is. Thuis zijn bij de kinderen is voor menig werkende vader aanlokkelijk; het wordt heel wat minder leuk als er in die tijd niets op de bankrekening binnenkomt. Lagerbetaalde werknemers namen daardoor sowieso geen ouderschapsverlof op.

Dit kan zo niet langer, vond de regering. Ze besloot daarom het ouderschapsverlof fiscaal te stimuleren. In de praktijk betekent dit dat de werkgever minder belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat hij het loon van de werknemer tijdens het ouderschapsverlof doorbetaalt. De werkgevers mogen 50 procent van het doorbetaalde loon aftrekken van de afdracht voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. De vermindering is niet onbeperkt; de aftrek mag maximaal 70 procent van het minimumloon bedragen. De werknemer moet tijdens het ouderschapsverlof ten minste hetzelfde percentage aan loon ontvangen.

De werkgever mag niet maar zo zijn afdracht verminderen. Het ouderschapsverlof moet geregeld zijn in de CAO of een bedrijfsregeling. Kent een bedrijf beide mogelijkheden niet, dan moet ten minste driekwart van de werknemers van doorbetaald ouderschapsverlof gebruik kunnen maken.

De regering hoopt dat door deze stimulerende maatregel tijdens CAO-onderhandelingen afspraken gemaakt worden over het betaald ouderschapsverlof. De belastingaftrek is het aas waarmee de vakbonden de werkgevers kunnen lokken. Bij het huidige gebrek aan personeel is de kans dat werkgevers ermee instemmen groter. De mogelijkheid van ouderschapsverlof maakt hem een aantrekkelijker baas voor zijn huidige en toekomstige werknemers.

Verlof sparen

Behalve over het ouderschapsverlof gaan de CAO-partijen ook praten over verlof sparen. Sinds 1 januari kunnen werknemers sparen voor een langer verlof. Wie begint met het verzamelen van extra vrije tijd en overstapt naar een andere werkgever, zou de gespaarde dagen kunnen verliezen. In CAO's moet nu het meenemen van deze dagen naar een volgende werkgever geregeld worden.

Het verlof sparen maakt het zogenaamde sabbatsjaar mogelijk. Wie een tijdje er tussenuit wil voor studie, verzorging van naasten of heel gewoon voor een wereldreis, kan de tijd daarvoor sparen. Dit kan door vrije dagen niet op te nemen. Iedereen moet overigens per jaar twintig van zijn vakantiedagen opnemen. Wat hij of zij daarboven overhoudt, kan hij gebruiken om te sparen. Het maximum is tien jaar lang 25 dagen per jaar. Wie zo veel extra vrije tijd vergaart, kan een jaar wegblijven. De opgespaarde dagen mogen niet gebruikt worden om een jaar eerder vervroegd uit te treden of met pensioen te gaan.

Loon sparen

Het is ook mogelijk om gewoon alle vakantiedagen op te nemen, maar jaarlijks geld opzij te zetten voor een sabbatsverlof. Per jaar geldt een maximumspaarbedrag van 10 procent van het loon. Via het sparen van loon kan ook niet meer dan een jaar vrij worden vergaard.

Over het verlofspaargeld hoeft geen loonbelasting betaald te worden. Wie per maand 5000 gulden bruto verdient en hiervan 500 gulden opzij laat zetten voor het sabbatsjaar, betaalt over 4500 gulden belasting. Over de 500 gulden moet pas belasting worden betaald als het verlof ingaat en het bedrag uitgekeerd wordt.

De werknemerspremies voor WAO en WW worden over de volle 5000 gulden berekend. De werknemer krijgt daardoor als bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid een normale uitkering. Zouden de premies over de 4500 gulden geheven worden, dan zou een lagere uitkering het gevolg zijn.

Tijdens het verlof worden de premies niet afgedragen. De werknemer is dan niet verzekerd. Zodra het verlof voorbij is, is hij dat wel weer. Wie tijdens zijn verlof arbeidsongeschikt raakt, ontvangt het uitgestelde salaris. Op de dag dat hij weer aan de slag gaat, krijgt hij de WAO.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.