+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Ds. A.M. Lindeboom, Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding. Uitg. Buijten & Schipperheijn - Amsterdam 1984. 267 blz. Geb. f. 34,90.

Al maanden vóór de herdenking van de Afscheiding in oktober 1984 verscheen er een goed leesbaar boek over de actualiteit van deze belangrijke gebeurtenis uit de kerkgeschiedenis. Er is intussen een stroom van nieuwe literatuur over, maar het werk van ds. Lindeboom, een bekend emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken, mag wel afzonderlijk vermeld worden.

De titel is veelzeggend: het gaat om de grondslagen van het christendom. Daar was men in de kerk van de Afscheiding diep van overtuigd. Men hief in Ulrum het vaandel van de drie formulieren van enigheid omhoog.

Maar het gaat in dit boek tegelijk ook over de kerkelijke situatie waarin men „samen op weg” is. Daarover is ds. Lindeboom zeer verontrust. „Complete leervrijheid is er thans ook in de Gereformeerde Kerken”, al spreekt men vergoelijkend van pluralisme. Wat dwaalleer en leervrijheid betreft is de toestand volgens hem niet veel beter dan omstreeks 1834 en 1886 in de Hervormde Kerk!

De schrijver geeft ook een verantwoording van zijn uitspraken. Het is te hopen, dat hij zijn doel bereikt. Het is hem immers te doen om een echte gereformeerde kerk, een kerk die - op een goede wijze - openstaat voor de tijd waarin wij leven, maar dan toch ook een kerk zonder leervrijheid, een kerk die in haar eigen midden het gezag van Schrift en belijdenis erkent en daarom ook handhaaft.

Dit is een werk dat de aandacht verdient.

Dr. W.H. Velema, Met het Woord aan het werk. Prediking en praktijk. Uitg. J.H. Kok-Kampen 1984. 147 blz.

Dit is de derde bundel preekschetsen van de hand van prof. Velema. Zulke schetsen worden in de eerste plaats voor predikanten geschreven. Toch zijn zij niet de enigen voor wie dit boek waarde kan hebben. Bij de dertig overwegingen, zoals de uitgever ze noemt, zijn er verschillende die wel als leidraad bij een bijbelstudie gebruikt kunnen worden.

De ondertitel brengt de bedoeling van de auteur tot uitdrukking, dat deze schetsen betrokken zullen zijn op de praktijk van het geloofsleven. Een goed voorbeeld daarvan is de studie over Romeinen 8: 18: Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Heel mooi is ook de schets die eraan voorafgaat: Zalig wie verkoren is in Gods huis te wonen (Psalm 65: 3-5). Hier volgt een citaat: De kern van de psalm is de ontmoeting met God in het heiligdom. Vanuit die kern worden de cirkels steeds wijder getrokken. De geduchte daden van God in de geschiedenis van mensen gaan we ontdekken. Maar ook de zorg van God voor de oogst houdt ops bezig.

In een bundel als deze is er variatie genoeg, maar een gemeenschappelijk kenmerk van al wat erin geboden wordt, is de eerbied voor het Woord. Waar eerbiedig naar het Woord van God geluisterd wordt, gaat het in al zijn rijkdom voor ons open.

Hartelijk aanbevolen, wel allereerst, maar niet alleen aan de predikanten!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.