+ Meer informatie

ONZE LANDELIJKE AMBTSDRAGERSCONFERENTIES

3 minuten leestijd

Uit verschillende reacties op de laatstgehouden ouderlingenconferentie is duidelijk geworden dat men er prijs op stelt op wat langere termijn bekend te zijn met de plannen voor toekomstige conferenties. Het comité komt aan die wens graag tegemoet en laat belangstellenden het volgende weten:

Voor de voorjaarsconferentie 1980 over „het toezicht van de kerkeraad op de prediking” bestond zoals velen weten zeer grote belangstelling. Op veler verzoek zal deze conferentie bij leven en welzijn in het voorjaar van 1981 een vervolg krijgen met als onderwerp „verschuivingen in de prediking”.

Om er toch wat afwisseling in te houden en de indruk te vermijden dat andere onderwerpen niet belangrijk zouden zijn heeft het comité besloten voor zaterdag 1 november 1980 een ambtsdragersconferentie met een onderwerp van geheel andere orde te arrangeren. In de laatste vergadering van het comité kwam naar voren dat in prediking en gebed van de kerk regelmatig de noden van de wereld en de schrijnende tegenstelling tussen de welvaartslanden en de volken van de derde wereld aan de orde komen, maar dat velen in de kerk in verlegenheid geraken als het aankomt op de vraag wat - behalve offervaardigheid voor incidentele doeleinden - van de kerk mag n moet worden verwacht om tot verandering van deze situatie te komen, althans een aanzet daartoe te geven. Kan er iets worden gedaan en zo ja, wat? Moet het tot een sterkere bewustwording binnen de gemeente van Christus komen en kan dat van wezenlijke invloed zijn op beslissingen die politiek en economisch-voor deze verandering nodig zijn? Het comité was unaniem van gevoelen dat het goed kan zijn hierover eens met de ambtsdragers uit het hele land na te denken. Als onderwerp stelde men zich voor:

„De kloof tussen rijke en arme fanden en de verantwoordelijkheid van de kerk van Christus”.

Het comité is erg ingenomen met de toezegging van de minister voor ontwikkelingssamenwerking, de heer drs. J. de Koning, om dit onderwerp tot het gesprek in te leiden. Nadere mededelingen volgen nog.

Voor een wat verdere toekomst is dan nog aan de volgende onderwerpen gedacht:

- De oude belijdenisgeschriften in de situatie van nu.

- Huwelijk en andere samenlevingsvormen.

- Geloof en wetenschap.

- Positie van de vrouw in de kerk.

- Is het huisbezoek een verouderd instituut?

- Hoe zien wij de kerk?

Voor aanvullende suggesties of voor een bericht van broeders die voorkeur voor één van deze onderwerpen hebben, houdt het comité zich graag aanbevolen. Moge God de gelegenheid en de gezondheid geven om alles uit te voeren zoals we het ons voorstellen.

Namens het comité:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.