+ Meer informatie

Boekennieuws

4 minuten leestijd

"Het wachtwoord van de Kerk" De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden" door ds. C.G. Vreugdenhll; uitg. J.J. Groen & Zn., Leiden; 263 blz., ƒ 34,95.

Ds. C.G. Vreugdenhil beschrijft hier de Apostolische Geloofsbelijdenis. Naar zijn overtuiging gaat het daarbij om „de hoofdsom van wat we als christen behoren te geloven". De nadruk wordt eerder op geloofskennis gelegd dan op feitenkennis. „Het gaat erom deze belijdenis met het hart te geloven".

------------------------------------------------------------------------------------------

"Gids voor karaktervolle gastenkamers in Nederland" door Hein van Beek en NIcolette van de Poll; uitg. Het Spectrum, Utrecht; 117 blz, ƒ 34,90.

Nederland heeft nog heel wat karakteristieke overnachtingsadressen. Dit boek beschrijft er 100. In de stad en op het platteland. In Amsterdam en in Garderen. In herenhuizen, boerderijen of pastorieën. Het geheel biedt een ruime keus, voor ieders smaak en voor ieders portemonnee.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Natuur in beeld" Natuurmonumenten in Holland door Martin Kers; uitg. Terra, Zutphen; 160 bIz., ƒ49,90.

Dit prachtig uitgevoerde boekwerk bevat het werk van landschapsfotograaf Martin Kers. Van vijftig natuurmonumenten in Nederland legt hij op bijzondere wijze sfeer en details vast. Door zijn lens geniet de lezer mee van de schoonheid van eigen land.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Door Jezus alleen naar het hemelse Kanaan. Tien Bijbellezingen over het leven van Jozua" door ds. J.W. Verwelj; uitg. Stichting Lele Baratjai, Vroomshoop; 208 blz, ƒ 25,00 (bij bestelling voor of tijdens beurs Wegwijs (22-26 oktober) ƒ 22,50. Prijzen excl. verzendkosten.

De Stichting Lele Baratjai (SLB), een hulpgoederenstichting, geeft deze Bijbellezingen uit ten bate van haar hulp aan mensen in Transsylvanië. De stichting beoogt met name lectuurverspreiding en bevordering van de werkgelegenheid in Roemenië. Het is in eerste instantie niet de bedoeling dat het boek ook in de boekhandel verkocht wordt. Het boek is te verkrijgen op de beurs Wegwijs (stand 12 A 011) of schriftelijk te bestellen bij de fam. H. Plas, Munsterhof 6, 7462 KH Rij ssen (0548-519817) of de fam. A. Wessels, Meerkoet 9, 7462 ZE Rijssen (0548521320).

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Uw God Is mijn God" door ds. W. de Wit; uitg. De Banier, Utrecht; 371 bIz, ƒ32,50.

Ds. W. de Wit, in leven predikant van de Gereformeerde gemeente te Leiden, schreef betrekkelijk kort voor zijn overlijden het boek "Uw God is mijn God". Het bevat de neerslag van 30 bijbellezingen over het boek Ruth. Ze zijn ook geschikt om in de gemeente gelezen te worden. Deze herdruk bevat een voorwoord van ds. J.C. Weststrate te 's-Gravenpolder.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Uit de diepten roep ik" door ds. C. Vogelaar; uitg. De Banier, Utrecht; 128 blz., ƒ 22,50.

Deze bundel bevat negen schriftuurlijk/bevindelijke preken (waaronder een adventspredikatie) van ds. C. Vogelaar, predikant van de gemeente Grand Rapids (Beckwith Street). De selectie van deze preken en de bewerking ervan werden verzorgd door L. Vogelaar, zoon van de predikant.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Het laatste evangelie" (tweede deel) door Jan Nieuwenhuls; uitg. Kok, Kampen; 264 blz, ƒ49,50.

Dit boek heeft als ondertitel "Een goed bericht van Johannes voor de gemeente van nu". Het gaat om het tweede en laatste deel van Jan Nieuwenhuis' commentaar op het evangelie van Johannes. Het blijkt vele actuele gegevens te bevatten die parallel lopen met menige kerkelijke gemeente van onze tijd.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"De Boterspaan" door Leni van der Ster-Bouwmeester; uitg. Zomer & Keuning familieromans, Amsterdam ; 189 blz, ƒ 19,50.

Als jongen werd Han Spaan meedogenloos getreiterd: klikspaan, boterspaan. Na de oorlog neemt hij wraak in de vorm van een geslaagde carrière. Alleen voor het ene nodige heeft hij geen tijd meer.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Mooie woorden" door Margreet Wages; uitg. Zomer & Keuning familieromans, Amsterdam; 189 blz, ƒ 19,50.

Twee figuren staan hier centraal: student Joost en zijn jeugdvriendinnetje Lily. Ze pakken de draad van hun oude vriendschap op. Maar dan loopt het spaak.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Voor ons telt de toekomst" door Judith de Man-Hovius; uitg. Zomer & Keuning, Amsterdam; 191 blz, ƒ 19,50.

Lotte van Viegen is nog maar zes jaar getrouwd als haar huwelijk strandt. De oorzaak van alle narigheid is een teruggekeerde jeugdliefde van haar man. slaagt Lotte erin het verleden van zich af te schudden?

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Als een lelie onder de doornen" Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk door TL. Korporaal; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 388 blz, ƒ 65,-.

Bij de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk worden verscheidene collecties kerkzegels bewaard. Voor het eerst worden die, aangevuld met gegevens uit de gemeenten zelf, nu ontsloten. Dit boek voegt voor hen die in de kerkgeschiedenis geïnteresseerd zijn een dimensie aan hun bronnen toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.