+ Meer informatie

Maria-devotie

3 minuten leestijd

dl.)

Al kunnen wij ons onmogelijk verenigen met de door Rome opgesomde smarten van Maria, dan wil dit echter niet zeggen, dat haar het leed is bespaai'd gebleven.

Simeon had het haar immers reeds voorzegd, toen hij sprak, dat een zwaard door haar ziel zou gaan. (Luc. 2 : 35). En ze heeft het op een smartelijke wijze ervaren, dat ze aan Hem geen Zoon had, zoals elke andere moeder. De banden des bloeds moesten wijken. Alleen als lid van Christus' Kerk kon Maria met haar Zoon in verbinding blijven.

Als zij meent moederlijke rechten te kunnen doen gelden, inzake het wijngebrek op de bruiloft te Kana (Joh. 2 : 3) dan moet ze — hoewel haar verzoek niet wordt afgewezen — leren af te treden als moeder, om alleen discipelin te zijn. Haar moederlijk gezag mocht hier niet gelden inzake Zijn Goddelijke roeping. Dat heeft ze langs een smartelijke weg moeten leren. Ook toen ze Hem wilde spreken (Matth. 12 : 46—50), wilde

Hij liever aan Zijn discipelen nuttig, dan aan Zijn bloedverwanten aangenaam zijn.

En Simeons profetie is wel ten volle in vervulling gegaan, toen het zwaard van folterend zielewee haar bij de schandpaal op Golgotha doorsneed. Zou er ooit één moederhart zo zijn opengereten als het hare? Goddelijke genade is wel nodig geweest om haar in deze vreselijke uren niet te doen bezwijken. Dat wrede kruis was echter nodig, zou Hij ook haar Verlosser kunnen zijn.

Maar dan, als alle hoop op voortgezette aardse betrekking bijna afgesneden wordt, dan vloeit er een droppel balsem in de wond van haar ziel, als Jezus uitroept: Vrouw! zie, Uw Zoon". (Joh. 19 : 26.)

Verder kent Rome DE MARIA-LICHTMIS, of ook wel Vrouwendag genaamd. Dit is een feest, dat op 2 Februari in de Roomse Kerk wordt gevierd, ter nagedachtenis van het feit, dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus haar tempelbezoek aflegde om Hem de Heere voor te stellen, bij welke gelegenheid zij ook haar reinigingsoffer bracht (Luc. 2 : 22—24). Als symbolische voorstelling van „het licht tot verlichting der Heidenen" (Luc. 2 : 32) wordt er dan een mis bediend, die bekend staat als de Lichtmis, vanwege de grote hoeveelheid kaarsen, die daarbij ontstoken wordt.

Sinds 1140 neemt de Maria-verering al zeer grote vormen aan. Op 8 December van dat jaar werd voor het eerst te Lyon HET FEEST VAN DE ONBEVLEK-TE ONTVANGENIS VAN MARIA gevierd. Aanvankelijk kwamen de Dominicanen (een R.K. orde) hiertegen in fel verzet, doch langzamerhand vond deze leer steeds meer ingang.

(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.