+ Meer informatie

Het inpakken van de pakketten voor Indië

VERSLAG VAN EEN OOGGETUIGE.

6 minuten leestijd

Gewapend met een dubbel stel plakadressen, benodigd voor de verzending van de ± 560 pakjes voor onze militairen in Indië, toog ik, daartoe uitgenodigd verleden week Donderdag naar Kampen om daar ooggetuige te zijn van het inpakken. De verzendcommissie was daarmede reeds de vorige avond met man en macht begonnen.

Om zeven uur was ik in Kampen en hot eerste wat ik hoorde was, dat men deze avond pas zou beginnen om ongeveer 9 uur; want Ds. Verhagen hield Bijbellezing. Alzo zat ik reeds 5 minuten na aankomst onder het gehoor van Ds. Verhagen, die als Penningmeester van de Syn. Comra. om zo te zeggen het spil is waar het. om ïhaait bij dit grote werk.

Dit belette echter niets of niemand om na de Bijbellezing er nog een paar uurtjes aan te best.eden en toen ik dan ook in een daartoe welwillend afgestane grote ruimte, goed verlicht en heerlijk verwarmd aankwam was het een drukte van belang. .

Wat al was daaraan niet voorafgegaan! De ongelooflijke hoeveelheid goederen, die gul en vol offervaardigheid waren gegeven, werden eerst alle bij Ds., Verhagen in huis gedragen, enkele malen een auto vol. Dat kon zo niet langer en spontaan stelde iemand een mooie fabrieksruimte voor het opslaan van dit alles gratis beschikbaar.

Maar op den duur bleek dit gevaarlijk te zijn. Het begon te gelijken op een fabriek of grossierderij van

suikerwerken, sigaretten, toiletbenodigdheden enz. Men vreesde voor inbraak en alles werd in de nu gebruikte ruimte overgebracht, waarvoor die vrees onnodig was.

Doch de moeilijkheden bleven ook niet uit. Een firma, die de dozen voor de verzending zou vervaardigen, annuleerde die order daar de toewijzing van carton voor verpakking inmiddels tot 1/3 was gereduceerd. Wat nu! Een pakkistenfabriek in Kampen hoorde van het geval en vond deze pracht-actie zo interessant, dat ze gratis hun machines beschikbaar stelden om kleine kistjes te maken. Het personeel van die fabriek maakte zonder vergoeding overuren en het hout werd voor de halve prijs gegeven. Zodoende was er voor de 560 zendingen eindelijk pakmateriaal. Een andere fabriek in Kampen zorgt weer voor het omtrekken van kruis van bandijzer.

Ik kwam dus midden in de inpak-drukte. Van al wat daar te zien was, had ik me wel iets trachten voor te stellen, maar wat "was dat vergeleken met de te aanschouwen werkelijkheid? Ik stond perplex. Welk een voorraden! Denk eens in: Voor iedere militair 9 rollen pepermunt (ruim 5000!). Voor ieder 20 scheermesjes (± 12000!).

Vijftien meest jongere dames waren met een ijver zonder grens zorgvuldig aan het inpakken. Civiele en militaire personen zaten aan een lange tafel adressen etc^ te schrijven.

Anderen droegen ledige kistjes aan en stapelden de gevulde op. Links en rechts klonken de bevelen van iemand, die gewoon is om te commanderen. Maar door alles heen een merkbaar prettige en opgewekte stemming.

Een groot bord, hiervoor opgesteld gaf een opsomming van wat elk kistje moest bevatten.

'k Heb dat netjes genoteerd, want onthouden was niet mogelijk. Hier volgt het:

1. Een boek — 2. Potlood — 3. Agenda — 4. 9 rollen pepermunt — 5. 4 pakjes sigaretten — 6. 20 scheermesjes — 7. Kam — 8. 4 stukken zeep — 9. Tandpasta —* 10. Tandenborstel — 11. Blocnote met schrijfpapier — 12. Jam (blik) — 13. Asperin — 14. Hansaplast — 15. Schoensmeer — 16. Veters — 17. Handdynamo (z.g.n. knijpkat).

U ziet, - lezer(es) een pakket, waarvan wij zelf de ontvangst niet zouden versmaden.

Wat zullen onze jongens opkijken als ze het openmaken.

De Heere geve, dat ze het allen in goede welstand mogen ontvangen.

Op elk kistje gaat een plakadres. Dan gaat er papier om met bandijzer en weer een plakadres er op. Beschadigt dus het ene, dan is er nog het andere. Er is zeer veel geld voor dit alles binnengekomen en een niet te omschrijven hoeveelheid goederen. Niet ieder, echter, die voornemens was te geven, heeft het gedaan en daar het werk voor de jongens blijft doorgaan kunt ge' alsnog en bij den voortduur giften zenden aan de Penningmeester van de Syn. Comm.: Ds. A. Verhagen, Vloeddijk 30, Kampen. Het kan per postwissel of per giro op nr. 22782. Vermeld er steeds bij , Voor onze militairen". Ook die Gemeenten van ons, die nog niet collecteerden mag ik nogmaals ^an harte dit werk wel aanbevelen.

De goederen, die wat betreft hun soort niet geschikt zijn voor verzending naar Indië, worden gezonden naar Zieken in Sanatoria of elders. Een stroom van aanvragen komt binnen, als gevolg van de gedane oproep in , , De Saambinder" en „Daniël".

X.

Verantwoording van ontvangen giften ten^ehoeve van het wérk onder onze militairen.

J. van I. te R. ƒ 5.—; Geref. Gemeente Biezelinge ƒ 72.—; H. v. d. P. te K. ƒ 5, —; Naaikrans Terneuzen ƒ 70, —; A. G. te H. ƒ 5, —; C. de B. te P. ƒ 60, —; J. P. te N. ƒ 5, —; Jongel. Ver. Moercapelle ƒ 268, 62; W. O. te G, ƒ 5, —; Jongel. Vereen. Boskoop ƒ 91, 65; D. B. te < 3. ƒ 57, —; J. D. te 's-G. ƒ 5, —; Zangver. V.Z.O.S. te 's-G. ƒ 17, 50; Geref. Gem. Gorkum ƒ 109, 50; Geref. Gem. Enkhuizen ƒ 20, —; Geref. Gem. Middelburg ƒ 384, 18; Zangver. Lisse ƒ 32, —; Meisjesver. Lisse ƒ 12, 50; Diverse nagiften Lisse ƒ 38, 40; Meisjesver. Apeldoorn ƒ 28, 60; Jongel. Ver. Leiden ƒ 39, 50; Meisjesver. Benthuizen ƒ 22, —; N.N. Oudemirdum ƒ 10, —; idem ƒ 10, —; idem ƒ 10, —; T. M. te R. ƒ 5, —; Uit brieven en pakketten ƒ 12, 50; Uit brief ƒ 3, —; idem ƒ 15, —; N.N. Sassenheim ƒ 10, —; N.N. Elspeet ƒ 20, —; saldo Mijdrecht ƒ 100, —; uit pakketten ƒ 78, 50; idem ƒ 13, 50; Nagiften J.V. Kampen ƒ 16, —; Ger. Gem. Genemuiden ƒ 447, 55; J.V. Benthuizen ƒ 46, 50; N.N. te U. ƒ 100, —; Ger. Gem. Rotterdam (Z.) ƒ 132, —; C. N. te Bergen op Zoom ƒ 10, —; Uit coll. Ger. Gem. Goes ƒ 2, 50; Ger. Gem. Alblasserdam ƒ 50, —; Uit coll. Ger. Gem. Leiden ƒ 8, 50; N.N. te V. ƒ 5, —; Ger. Gem. Leerdam ƒ 134, 10; Uit pakketten en brieven ƒ 21, - 2-; Mevr. • K. ter R. ƒ 5, 50.

N.N. te H. f 2, 50; uit collecte Geref. Gem. Gouda f 136.22; fam. H. D. te V. f 4, — ; Zangver. „Sursum Corda" Rotterdam-Z. f 21, 65; Zangver. „Korach" Den Haag f 34, —; gift via agent Daniël Zoetermeer f 4, —.

De penningmeester D. A. VERHAGEN,

Vloeddijk 30, Kampen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.